HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging

Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?

Een interview met drs. Jeroen van den Broek, door Frans Copini voor het IFFC, 2019

Tijdens de Dag van de Fraudeonderzoeker wordt er ook aandacht besteed aan de sportclubs die soms, ongewild, slachtoffer zijn van criminaliteit.

Voor fraudeonderzoekers is dat belangrijk om te weten, aldus drs. Jeroen van den Broek, Programma Manager bij Taskforce aanpak Ondermijning Brabant Zeeland en actief participant bij IFFC in de kamer Sport en Financieel Economische Criminaliteit.

Immers de politie, de FIOD of Belastingdienst en ook het OM hebben steeds meer aandacht voor de context waaruit incidenten voortkomen. 

Wat is het probleem voor sportclubs?

Het klinkt aantrekkelijk voor besturen van - soms noodlijdende - sportclubs, dat er plotseling een sponsor op staat die met een zak (contant) geld aan komt. Wat kan het de gemiddelde sportbestuurder schelen waar het geld vandaan komt. Het is een oplossing voor talloze problemen van de hedendaagse sportbestuurder. Maar is die stroom van crimineel geld wel zo probleemloos?

Jeroen van den Broek denkt van niet. Zijn missie is om de vrijwilligers en besturen bewust te maken van de gevaren die op de loer liggen en daarmee de sportclubs en de sporters weerbaar te maken.

Die gevaren zijn indrukwekkend:

Afhankelijkheid van een onbetrouwbare sponsor

Dat is minder fijn dan het klinkt. De verplichtingen die een club opbouwt hebben vaker een duurzaam karakter. Zo heb ik een amateurvoetbalclub uiteen zien vallen toen de "gulle" sponsor plotseling wegviel omdat het deze geldschieter niet om de club ging maar om het witwassen van zijn criminele inkomsten. 

Bestuur is aansprakelijk voor aannemen van geld uit criminele bronnen

Veel besturen denken dat dit niet zo’n vaart loopt, maar wanneer aangetoond wordt dat het bestuur heeft kunnen weten dat het aangenomen geld van een criminele bron afkomstig is, dan kunnen ze daar - persoonlijk - voor aansprakelijk worden gesteld!

Kwijtraken van zeggenschap over de club

Besturen kunnen hierdoor ook hun zeggenschap over het reilen en zeilen van de club kwijtraken doordat de afhankelijkheid van die ene criminele geldschieter te groot is geworden.

Dit kan zich uiten door nauwelijks weerstand te kunnen bieden aan de opslag van drugs, afval, illegaal vuurwerk e.d. in de accommodatie van sportclub, met alle gevaren van dien.

Rekrutering van de jeugd voor criminele dienstverlening

Jeroen heeft meerdere keren gezien dat in dit criminele netwerk de invloed op de jeugd desastreuze vormen kan aannemen. Zo worden jongeren ingezet als verkoopkanaal van illegale goederen en diensten (drugsdealers bijv.). Ook als (jonge) spelers zwart betaald worden vergroot dat hun kwetsbaarheid doordat ze steeds meer chantabel worden van de criminele geldschieter.

Wat mankeert er aan de huidige praktijk?

Alle instanties en organisaties hebben hun eigen kerntaak die ze overigens vaak met de beste bedoelingen ook goed uitvoeren. Desondanks blijft er veel ruimte voor criminelen om tussen die instanties door hun louche business ongestoord uit te voeren. Zelfs wanneer er bij een gemeenteambtenaar argwaan bestaat over wat er binnen een sportclub gebeurt dan weet deze vaak niet hoe hij er iets mee kan doen binnen zijn eigen kerntaak. Samenwerking is dan het sleutelwoord. Jeroen vindt dat allerlei partijen meer hun best moeten doen om ruimte te vinden voor samenwerking, zeker wanneer er argwaan aan de orde is. 

Argwaan is een belangrijk signaal, volgens Jeroen, voor gemeenten, sportbestuurders, en handhavers. Zet een vertrouwensnetwerk op van personen waarmee je je vermoedens bespreekbaar kunt maken.

Hoe kan je het vroegtijdig herkennen?

Het begint vaak klein en onbeduidend. Het is net als een vis fuik waar een vis op een gegeven moment niet meer uit kan komen. Jeroen heeft met een aantal instanties een interventiekaart ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de aard (het verdienmodel) van de foute geldschieter. In die kaart staan ook checkpoints opgenomen waarmee je een eerste diagnose kunt stellen van de kwetsbaarheid van de club. Tevens staan maatregelen opgenomen om daar wat aan te kunnen doen.

Wat kan een deelnemer van de Dag van de Fraudeonderzoeker hier mee?

Veel deelnemers hebben wel een connectie met een sportclub. Help mee om sportclubs weerbaarder te maken en de jeugd te beschermen tegen de kwaadaardige invloed van georganiseerde criminaliteit op plaatsen waar je het eigenlijk niet zou willen verwachten.

Maar je kunt ook participeren in de IFFC-kamer Sport & Fec en meewerken aan de ontwikkeling van een moderne handleiding om die sportclubs weerbaar te maken.

En help Jeroen om die maatschappelijke weerbaarheid te versterken, waardoor er weer eerlijke concurrentie tussen lokale bedrijven ontstaat en de jeugd beschermd wordt.

Jeroen van den Broek

Jeroen is programma-manager Maatschappelijke Weerbaarheid bij de Taskforce aanpak Ondermijning in Brabant Zeeland. Hij is als bestuurskundige afgestudeerd met als verdieping Publiek-Private samenwerking. Deze kennis heeft hij als adviseur bij het Openbaar Ministerie in diverse programmatische aanpakken toegepast met het doel optimaal effect te halen uit strafzaken. Een van die thema's is het programma Fraude in de sport.

Jeroen is vanuit de Taskforce deelnemer van de Kamer Sport van het IFFC. De ervaringen die hij in de regio Brabant Zeeland opdoet maken onderdeel uit van de activiteiten van deze kamer.

Bekijk hier de breakoutsessie waar Jeroen spreker van is

Naar profiel