HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Blogs 2019: Wauw!    |    Publicaties Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!    |    Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker

SCIENCE FICTION DENKEN ALS STRATEGISCHE TOOL

Interview met Andrea Wiegman (trendonderzoeker FIOD), 2018

Andrea Wiegman verzorgt op de Dag van De Fraudeonderzoeker de workshop ‘MIND 2024’ en gaat daarin samen met de fraudeonderzoekers op zoek naar nieuwe fraudes en onderwerpen rondom fraudes in de toekomst. Welke thema’s komen op en wat verandert er op het gebied van  fraudeonderzoek? Andrea noemt de techniek die ze in deze interactieve workshop toepast,  Science Fiction denken als strategische tool. Hoe ver gaat de technologie ons helpen in het opsporen van fraudeurs? Of wat betekent de Blockchain voor fraudeonderzoek? Gaan we andere samenwerkingen aan? Allemaal vragen die oppoppen en waar we eens dieper in duiken. 

Zou u zichzelf kort kunnen voorstellen? 

Mijn naam is Andrea Wiegman en ik ben al twintig jaar bezig met trendonderzoek. Op allerlei gebieden en onderwerpen. Ik kijk naar de toekomst dichtbij en verder weg. Sinds 2016  ben ik  als trendonderzoeker verbonden aan de FIOD en werk daar binnen de afdeling Strategische Opsporingsinformatie. We brengen nieuwe ontwikkelingen in kaart en gaan op zoek naar nieuwe fraudesignalen. Ook ben ik voorzitter van het Forensic Intelligence Netwerk of Excellence (FINE), de publiek-private beroepsvereniging voor professionals die zich bezighouden met intelligente Data Analyse op het terrein van Safety en Security. Door nieuwe technologie, meer rekenkracht van computers, maar ook door meer inzicht in netwerken verandert het vak van Forensic intelligence. Heel interessant.

U bent trendwatcher bij de FIOD. Wat houdt dat in?

De FIOD houdt sinds 2012 structureel veranderingen en nieuwe fraudesignalen in de gaten. Sommige vertellen iets over opkomende fenomenen in de maatschappij, andere gewoon over slimme constructies in de financiële misdaad of slimme drugsnetwerken… Een constructie of werkwijze komt nooit alleen. De criminelen leren van elkaar en wij moeten leren van de individuele zaken. Internationalisering, maar ook digitalisering van de financiële misdaad heeft grote gevolgen. Bij trendonderzoek kijken we naar signalen, maar verzamelen we ook nieuwe inzichten en vooruitzichten. Zo kunnen we eerder zicht hebben op nieuwe fenomenen en frauderisico’s. Mijn werk is het samenbrengen van dat wat we gezamenlijk zien, die nieuwe inzichten aan elkaar te koppelen. Ik zie het als netwerkrol, publiek-privaat en samen met ketenpartners optrekken om nieuwe onderwerpen op de kaart te zetten. We werken samen met de politie, veiligheidsafdelingen van banken, verzekeraars, de Koninklijke Marechaussee, het OM, AFM, maar soms ook met journalisten of wetenschappers. Binnen deze samenwerkingsverbanden kijken we naar signalen op het gebied van nieuwe soorten fraude, corruptie, witwassen, cybercrime...  

Wat gaat u vertellen op de Dag van de Fraudeonderzoeker?

Op de Dag van de Fraudeonderzoeker verzorg ik een interactieve workshop waarin we samen kijken naar toekomstige ontwikkelingen, we gaan ons een dag in de toekomst inbeelden en kijken wat sommige ontwikkelingen voor risico’s en kansen kunnen brengen. Onze blik eens open gooien…. Vooruit kijken! De fraudeonderzoekers op de Dag van de Fraudeonderzoeker hebben verschillende achtergronden, dat is interessant. Van elkaar leren we. Maar kijken we naar de leemtes. Welke kennis hebben we nodig in de toekomst? Welke talenten missen we tot op heden? Er komen allerlei nieuwe inzichten uit.

Wat wilt u fraudeonderzoekers meegeven op de Dag van de Fraudeonderzoeker?

Ik wil fraudeonderzoekers meer inzicht geven in de ontwikkelingen die er nu plaatsvinden, stel die ontwikkelingen worden groter, hoe ziet ons werk er dan in de toekomst uit? En waar krijgen we mee te maken? Criminelen worden steeds slimmer en werken middels netwerken. Daarin is kennis en inzicht delen, maar ook vooruitkijken naar nieuwe risico’s en kansen volgens mij essentieel. Daarmee vergoten we het bewustzijn rondom nieuwe fenomenen. Ons gemeenschappelijk doel is immers dat misdaad en fraude niet mag lonen. Het ondermijnt het systeem. Hoe eerder we nieuwe signalen en ontwikkelingen op ons netvlies hebben, hoe eerder en beter we criminaliteit, in ons geval fiscale en financiële criminaliteit, kunnen aanpakken.