HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Publicaties Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!    |    Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order 

ONDERZOEKSJOURNALISTIEK ONDER DE LOEP

Interview met Karlijn Kuijpers en Thomas Muntz, 2018

Karlijn Kuijpers en Thomas Muntz geven op de Dag van de Fraudeonderzoeker een kijkje in de wereld van de onderzoeksjournalistiek. Zij zijn beiden werkzaam als onderzoeksjournalist bij Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Zij geven een presentatie op de Dag van de Fraudeonderzoeker, omdat ook onderzoeksjournalisten onderzoek doen naar fraude en financiële schandalen. Hoe gaan zij hierbij te werk? Welke informatie is te vinden in openbare bronnen? Hoe voeren zij hun onderzoek uit? Allemaal vragen die aanbod komen tijdens hun presentatie in de sessie Follow the Money/Asset Tracing.

Wat houdt het werk van een onderzoeksjournalist in? 

Karlijn en Thomas: Als onderzoeksjournalisten doen wij onderzoek naar en schrijven wij over interessante thema’s in de maatschappij. In onze onderzoeken maken wij gebruik van openbare bronnen. Wij kijken op internet en in databases wat we over een bepaalde organisatie kunnen vinden en zo komen wij erachter hoe een organisatie opereert. Op het moment dat wij besluiten ergens onderzoek naar te gaan doen, zijn we de eerste dagen of zelfs weken bezig met het verzamelen van alle informatie over het bedrijf. Wij kijken daarbij ook naar wat de media al over het onderwerp en de organisatie heeft geschreven. Vervolgens gaan we het gesprek aan met de organisatie zelf. Eveneens proberen wij ex-werknemers te interviewen, deze mensen zijn namelijk wat vrijer om met journalisten te praten. Als ze uit onvrede zijn vertrokken hebben ze zelfs een reden om met ons te praten. Als onderzoeksjournalisten hebben we onze ogen en oren open en zijn we altijd op zoek naar nieuwe verhalen. 

Waar hebben jullie zoal onderzoek naar gedaan?

Karlijn: Ik doe voornamelijk de onderzoeken die met financieel-economische kwesties te maken hebben. Zo heb ik onderzoek gedaan naar de Panama Papers en het toezichtsysteem van de belastingdienst.

Thomas: Ik heb zelf onder andere onderzoek gedaan naar klimaatverandering en energie en naar ICT-projecten bij de overheid. Samen met Karlijn heb ik een onderzoek gedaan naar de schuldenindustrie waarbij we onder andere de handel in private schulden in Nederland in kaart hebben gebracht. 

Wat gaan jullie vertellen tijdens jullie presentatie op de Dag van de Fraudeonderzoeker?

Thomas: Op de Dag van de Fraudeonderzoeker zal ik ingaan op de pretenties van journalistiek onderzoek: wat willen wij bereiken en hoe gaan we dan te werk? Wat zijn thema’s waar wij onderzoek naar verrichten? Wat zijn onze beperkingen in het doen van onderzoek? Wat is het verschil tussen fraudeonderzoek en journalistiek onderzoek? Dit zijn vragen die centraal staan in onze presentatie.

Karlijn: Ik ga op 26 april vertellen over de onderzoeksmethoden die wij gebruiken en ik ga in op hoe we ons onderzoek uitvoeren. Wat ons opvalt is dat mensen vaak niet goed weten hoe journalisten te werk gaan. Wij willen de fraudeonderzoekers een indruk geven van wat onderzoeksjournalisten werkelijk doen.

Wat willen jullie fraudeonderzoekers meegeven op 26 april?

Karlijn en Thomas: Wij willen fraudeonderzoekers laten zien dat wij als journalisten prominent aanwezig zijn in het publieke debat, maar als onderzoekers beperkt zijn in onze middelen. Wij hebben niet net als de FIOD de juridische middelen om ergens binnen te vallen. Het zou goed zijn als mensen begrijpen hoe we te werk gaan, als onderzoekers en journalisten elkaar beter leren begrijpen draagt dat alleen maar bij aan een stevigere rechtsstaat. En we hopen natuurlijk te leren van andere fraudeonderzoekers.