HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Ondermijning – aanpak door de Belastingdienst

Interview met Joost Marée, 2018

Op de Dag van de Fraudeonderzoeker gaf Joost Marée een presentatie over ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Joost Marée is werkzaam als Strategisch Adviseur Fraudepreventie bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is al enige tijd bezig met het opbouwen van kennis omtrent de structuren die worden gebruikt in ondermijning.

Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

Na mijn studies Fiscaal Recht, Bedrijfseconomie en Accountancy ben ik aan de slag gegaan bij diverse landelijke fraudeprojecten. Ik heb me onder andere beziggehouden met vastgoed- en bouwfraude. In 2011 is de Antifraude box opgericht en ik ben ik begonnen als Strategisch Adviseur Fraudepreventie bij de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst acteren we aan de voorkant. Dit betekent dat ons bezighouden met verschillende ondermijnings- en fraudevraagstukken en kijken naar de trends op het gebied van fraude. We doen veel aan trendsetting en trendwatching, en zoeken naar manieren hoe we ervoor kunnen zorgen dat de fraude in de toekomst niet meer plaatsvindt. We houden ons dus bezig met de preventieve kant van fraudebestrijding. Hiervoor was ik meer bezig met het kijken naar de aard en omvang van fraude,  en het onderzoeken van hoe systeem- en netwerkfraude bij  ondermijning in elkaar zit.  

Kunt u iets meer vertellen over ondermijning?

Ondermijning is een containerbegrip, waar veel diverse vormen van criminaliteit onder vallen. Deze vormen van criminaliteit hebben als overeenkomst dat de grens tussen de boven- en onderwereld aan het vervagen is. Ondermijning heeft alles met systeem- en structuurfraude te maken. Binnen organisaties worden structuren opgezet om te gaan ondermijnen. Daarnaast is systeemfraude het misbruik van de systemen binnen de organisaties. Systemen tussen organisaties kunnen mogelijk ontbreken. We hebben bijvoorbeeld wel gegevens van Nederlandse kentekens, maar niet van buitenlandse kentekens. Daarnaast kijken we binnen de Belastingdienst naar netwerken, hoe ontwikkelen relaties zich tussen natuurlijke en rechtspersonen? Hoe zijn rechtspersonen met elkaar verbonden? Het in kaart brengen van facilitators van ondermijning is echter lastig. Op veel plaatsen zijn facilitators niet geregistreerd. Op dit vlak valt nog veel winst te behalen.

Waarom is volgens u meer samenwerking tussen publieke en private partijen nodig?

Het fraudelandschap in Nederland is versnipperd. Private als publieke partijen hebben andere taakopdrachten. Informatie komt niet altijd goed bij elkaar en dit zorgt ervoor dat je als organisatie niet altijd goed kan handelen. Met het oog op strengere privacywetgeving, vraag ik me af:  hoe wil je dat als maatschappij vormgeven? Ik denk dat we publiek en privaat meer bij elkaar moeten brengen. Dit is een lastig proces, onder andere vanwege de geheimhoudingsplicht die veel organisaties hebben. Het delen van informatie is daarom een spanningsveld.  De Dag van de Fraudeonderzoeker kan een begin zijn van samenwerking tussen publieke en private partijen.