HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

MAAK KENNIS MET DE INITIATIEFNEMERS VAN DE IFFC KAMER IO. VERZEKERINGSFRAUDE

Deze keer maken we kennis met Marcel Bouwman (voorzitter), George Oostrom (vice-voorzitter) en Arjen Witteveen (secretaris). Zij zijn een van  de initiatiefnemers van de Kamer Verzekeringsfraude die in juni wordt opgericht. Het doel van de kamer is om verschillende branches in de verzekeringswereld met elkaar te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren. Dit met het oog op het verminderen van de kwetsbaarheid voor misbruik enerzijds en het vermijden van onnodige bedrijfskosten anderzijds. 

Wie zijn jullie en wat is jullie achtergrond?

Marcel Bouwman: Ik ben hoofd van de Fraudeafdeling bij de Nationale Nederlanden, Schade en Inkomen en ben verantwoordelijk voor fraudebestrijding voor. Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij Delta Lloyd, maar door de integratie ben ik overgegaan naar Nationale Nederlanden.

George Oostrom: Ik ben CEO van Crawford & Company van de Benelux en Frankrijk. Crawford & Company kan worden gezien als een consultancybedrijf binnen de verzekeringsindustrie. Wij houden ons bezig met schade in allerlei branches waar verzekeringen aan te pas komen. Daarnaast ben ik voorzitter van het NIVRE, het Nederlands Instituut van Register Experts. Het NIVRE beheerst de registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren fraudebeheersing.

Arjen Witteveen: Ik ben advocaat bij Van Doorne. Ik werk in de verzekeringsrechtpraktijk. Vanuit die hoedanigheid werk ik veel met en voor de grote verzekeraars en kom ik dus de verzekeringsbranche tegen. In mijn praktijk heb ik te maken met onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, accountantsaansprakelijkheid, interne onderzoeken en fraudes. 

Waarom is het van belang dat de Kamer Verzekeringsfraude wordt opgericht?

Marcel, George en Arjen: We merken dat het fraudelandschap constant verandert. Het is van belang dat we breed moeten gaan kijken wat de impact van deze veranderingen zijn op het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en. Fraude raakt  niet alleen de verzekeraar. we krijgen steeds meer te maken met georganiseerde criminaliteit; bendes die zich niet alleen bezig houden met verzekeringsfraude. Wij zijn ervan overtuigd dat het IFFC in het algemeen, en de Kamer Verzekeringsfraude in het bijzonder, een aanvullende rol en toegevoegde waarde kan bieden voor bestaande brancheorganisaties en verzekeringsmaatschappijen bij de aanpak van fraude. Juist de diversiteit aan kennis en inzichten van verschillende experts in een kamer zorgen voor een creatieve, multidisciplinaire aanpak. Dat maakt het interessant. 

Hoe is het op dit moment gesteld met de uitwisseling van kennis omtrent fraudebestrijding, volgens jullie?

Marcel, George en Arjen: Er vindt op dit moment zeker uitwisseling van kennis plaats tussen verzekeringsmaatschappijen onderling. Men informeert elkaar wel over trends maar informatie-uitwisseling vindt vooral plaats op dossierniveau.  De manier waarop Fraudebestrijding binnen verzekeringsmaatschappijen is ingericht en uitgevoerd is redelijk gelijk, maar er zijn op onderdelen wel verschillen. Als Kamer hopen wij de maatschappijen meer inzichten te geven en handvaten te bieden. 

Jullie hebben als initiatiefnemers van de Kamer Verzekeringsfraude in 2017 een  surveyonderzoek uitgevoerd om te bekijken hoe fraudebeheersing binnen het verzekeringswezen is georganiseerd en welke bedreigingen, kansen en knelpunten worden ervaren door de organisaties. Welke belangrijke bevindingen zijn hieruit naar voren gekomen?

Marcel, George en Arjen: Uit de survey is gebleken dat er nog te weinig binnen organisaties wordt gedaan aan preventie. Organisaties beheersen fraude meer op repressieve wijze dan op preventie wijze. Wat hierin opvalt is dat consumentengedrag door verzekeraars als een grote bedreiging wordt gezien, maar dat er nauwelijks iets mee wordt gedaan. Een mooi onderwerp voor de Kamer. Het positief beïnvloeden van gedrag vraagt specifieke kennis en expertise, van bijvoorbeeld gedragswetenschappers. Daarnaast is uit de survey ook gebleken dat technologie en innovatie wordt gezien als bedreiging maar ook als kans. Dit zijn goede thema’s om als Kamer met verschillende experts nader te onderzoeken. 

Op 6 juni 2018 vindt de officiële oprichtingsseminar plaats van de Kamer Verzekeringsfraude. Kunnen jullie vertellen wat er op deze dag gaat gebeuren? 

Marcel, George en Arjen: Tijdens het oprichtingsseminar gaan we de geïnteresseerden informeren over wat het IFFC doet en wat de Kamer van plan is. Daarnaast vertellen we over de belangrijkste bevindingen uit het surveyonderzoek en gaan we in op het belang van multidisciplinair samenwerken. De deelnemers van de Kamers zullen uiteindelijk moeten gaan vormgeven hoe aan de slag te gaan met de belangrijkste thema’s van de survey: preventie, het gedrag van de verzekerde en innovatie. Wij zijn er klaar voor om met een enthousiaste groep mensen aan de slag te gaan met de thematiek omtrent verzekeringsfraude.

Op 6 juni 2018 vindt de officiële oprichtingsseminar plaats van de Kamer Verzekeringsfraude. Tijdens dit seminar maakt u kennis met het IFFC en geven de initiatiefnemers een toelichting op de achtergrond van de Kamer en de speerpunten voor de komende twee jaar.  Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan deze kamer, neem dan contact met ons op.