HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

MAAK KENNIS MET HOKI FO, EEN VAN DE SPREKERS TIJDENS HET FRAUDECAFÉ ‘DATASCIENCE EN DETECTIE VAN DEVIANT GEDRAG’ 

Dit fraudecafé wordt georganiseerd op 15 november door het IFFC in samenwerking met SAS Analytics. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers ons vertellen wat datascience kan betekenen voor het detecteren van afwijkingen in bepaald gedrag wat zou kunnen wijze op fraude of andere misstanden. Hoki Fo zal aan de hand van een praktijk voorbeeld de belangen en voordelen van datascience illustreren. 

Hoki Fo is werkzaam bij de gemeente Heusden als manager en is hier onder andere verantwoordelijk voor de pilot Big Data en het datagedreven werken van de gemeente. Hij studeerde af als bedrijfskundige aan de universiteit van Groningen en ging aan de slag bij de ABN Amro. Daarna is hij overgestapt naar de lokale overheid en werkte bij de gemeente Cranendonck tot hij in 2008 overstapte naar de gemeente Heusden. 

In 2016 ontstond er binnen de gemeente Heusden grote interesse in big-data en wat het zou kunnen betekenen voor de gemeente. Na een inventarisatie samen met SAS, is Hoki Fo namens Heusden met een pilot gestart om te ontdekken wat er met Big Data mogelijk is. Met behulp van business intelligence (BI) software leverde de pilot in 2017 positieve resultaten op, waardoor het college overtuigd werd dat de gemeente met het datagedreven werken door moest gaan. 

Op de vraag wat de deelnemers van het fraudecafé kunnen verwachten en hoe datagericht werken in relatie tot fraude binnen een gemeente kan helpen, stelt Hoki Fo dat fraude een ruim begrip is, het gaat de gemeente met name om de veiligheid. Hij wil demonstreren “hoe een middelgrote gemeente door middel van datagedreven werken een bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving en aan de hand van concrete resultaten laten zien wat het Heusden ook echt heeft opgeleverd”. Hoki Fo wil graag de deelnemers inspireren en laten zien dat er veel te ontdekken valt door ‘slim’ naar beschikbare data te kijken. Met name wil hij andere gemeentes laten zien hoe belangrijk dit onderwerp is voor een veilige leefomgeving “Iedereen wil in een veilige, mooie, en plezierige leefomgeving wonen”.  Tijdens zijn sessie zal Hoki Fo laten zien wat de bijdrage van data hieraan is; wanneer het voor gemeentes mogelijk is data bij elkaar te zetten en te vergelijken, en na controle op locatie blijkt dat er daadwerkelijk ongewenste situaties voorkómen kunnen worden waardoor de leefbaarheid verbeterd wordt, dan “hebben we als gemeente hier geen keuze in” aldus Hoki Fo.

Volgens Hoki Fo zouden de lezers naar het fraudecafé moeten komen om onder meer aan de hand van een geslaagd praktijkvoorbeeld te kunnen zien dat datascience echt succes heeft op het gebied van veiligheid en daarmee het voorkomen van fraude. Laat je niet afschrikken door alle beren op de weg, want dan kom je nooit van de grond. Zijn belangrijkste boodschap, “durf gewoon te doen!”

Benieuwd naar de sessie van Hoki Fo over Big Data en hoe dit in de gemeente Heusden is toegepast en heeft geholpen? Meld je dan nu aan voor het fraudecafé van 15 november in Huizen!

Voor meer informatie en het volledige programma, klik hier of volg ons op LinkedIN of Twitter