HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging

MAAK KENNIS MET EDDY VAASSEN

Prof.dr. Eddy Vaassen RA is één van de sprekers tijdens de Masterclass “Blockchain: naar een fraudeloze wereld?”. Deze masterclass is op 11 oktober 2018 wordt georganiseerd door IFFC in samenwerking met de Erasmus School of Accounting & Assurance. 

Kunt u zichzelf kort voorstellen? Wat is uw achtergrond?

Ik ben Hoogleraar accountancy aan Tilburg University en ben tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik geef op deze universiteiten vooral executive education; dat wil zeggen dat ik professionals, die reeds werkzaam zijn op het gebied van accounting, audit, finance en control, onderwijs geef. Daarnaast ben ik werkzaam als Scientific Advisor IT Innovations bij BDO.

U bent één van de sprekers tijdens de Masterclass “Blockchain: naar een fraudeloze wereld?” op 11 oktober 2018. Wat kunnen de deelnemers van deze masterclass van uw sessie verwachten?

Tegenwoordig wordt er veel onzin over blockchain verspreid en worden er allerlei toepassingen van blockchain bedacht, die niet relevant, niet zinvol, of zelfs onmogelijk zijn. Ik wil de deelnemers uitleggen wat blockchain is, hoe een blockchain werkt en welke toepassingen er op dit moment zijn. Ik ga mij daarbij na een algemene inleiding specifiek richten op forensisch financieel deskundigen. 

Wat zou de belangrijkste kennis of boodschap zijn die u aan de deelnemers van deze masterclass mee wilt geven?

Over de hele dag zullen vier sprekers aan het woord komen. Twee sprekers gaan vertellen over hun onderzoek naar het voorkómen van fraude met behulp van blockchain. Ik ga zelf vertellen over de technologie achter blockchain en waarom blockchaintechnologie als betrouwbare database kan dienen. Ron Berndsen gaat vervolgens met de deelnemers specifieke casussen bespreken en uitwerken. Tijdens deze sessie zullen de toepassingsmogelijkheden van blockchain in de financiële sector besproken worden. 

In hoeverre wordt blockchain-technologie vandaag de dag ingezet om fraude te bestrijden of te voorkomen? Op welke manieren wordt deze technologie dan ingezet? 

Het is nu een hype, maar er zijn nog maar weinig concrete use cases. Maar op kleine schaal zijn die er zeker wel. Zo is er het Nederlandse bedrijf GUTS Tickets dat concerttickets verkoopt met behulp van blockchain-technologie om fraude te voorkomen en het, ook Nederlandse, bedrijf SEAL dat met NFC chips in merkartikelen merkenfraude tegengaat. Bij deze laatste toepassing kan een koper nagaan of een bepaald product écht is en dus daadwerkelijk onder de vlag, met dienovereenkomstige kwaliteitsbewaking, van een bepaald merk geproduceerd is. Bij dergelijke toepassingen van blockchain technologie zie je dat de herkomst van producten beter te traceren is dan bij de systemen die we tot nu kenden. Je zou kunnen zeggen dat met behulp van blockchain een hele waardeketen virtueel aan elkaar wordt gesmeed waarbij tussenpersonen zoveel mogelijk worden uitgeschakeld en vervangen door slimme computerprogramma’s. Hierdoor kan blockchaintechnologie vooral ter preventie van allerlei vormen van fraude worden ingezet want mensen plegen fraude, niet de computer.

In hoeverre is blockchain een technologie die ook door fraudeurs wordt gebruikt? Op welke manieren zouden zij het kunnen gebruiken om fraude te plegen?

Fraude is natuurlijk een breed begrip, maar je ziet bijvoorbeeld dat cryptovaluta, die op blockchaintechnologie draaien, nu vooral door fraudeurs of andere criminelen worden gebruikt om transacties anoniem of tenminste pseudoniem te houden. Bitcoin is een mooi voorbeeld van een cryptomunt die met pseudoniemen werkt. Monero, een andere cryptomunt, is ontworpen om anoniem te zijn en gedraagt zich precies als contant geld. Deze pseudonieme of anonieme valuta zijn erg aantrekkelijk voor fraudeurs omdat ze hiermee betaald kunnen worden bij ransomware  of ermee kunnen witwassen. Zelf zie ik blockchain als een belangrijk instrument dat in combinatie met allerlei andere IT innovaties de fundering van de economie van de toekomst gaat worden.

Waarom zou men zich moeten inschrijven voor deze Masterclass?

Tijdens deze masterclass gaan we kijken naar blockchain vanuit twee wat onderbelichte  perspectieven, namelijk het tegengaan van fraude en procesverbetering. Tegenwoordig denken mensen bij blockchain meteen aan de Bitcoin, terwijl er vanuit zoveel meer perspectieven naar blockchain gekeken kan worden. De Bitcoin kan zomaar van voorbijgaande aard zijn, maar de blockchain of andere gedistribueerde databases als technologische basis voor de administratie van tokens die niet als cryptovaluta dienen is dat zeker niet. Bijvoorbeeld het in een blockchain onweerlegbaar vastleggen van eigendom en herkomst van goederen in het kader van fraudepreventie. Ik wil vooral in die richting verder onderzoek aan de universiteit en in de praktijk doen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze masterclass? Klik dan hier.