HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019

Interview Theo Fledderus Kamervoorzitter Sport & FEC

Het jaar 2018 is ten einde en er is veel gebeurd op het gebied van financieel-economische criminaliteit (fec). Zo is er ruim 101 miljoen euro bespaard door verzekeraars aan de hand van fraudeopsporing, zijn er meerdere arrestaties geweest omtrent matchfixing, vormde de AVG een discussiepunt binnen compliance, is de aandacht voor ondermijning en de aanpak hiervan gegroeid,  en wordt er steeds meer crimineel vermogen afgepakt. Ook het IFFC heeft in 2018 niet stil gezeten, met het uitvoeren van onderzoek, de start van projecten, en goed bezochte evenementen heeft IFFC haar bijdrage geleverd aan de bestrijding en preventie van fec.

Het IFFC kijkt samen met haar Kamervoorzitters terug op 2018 en vooruit naar 2019. Theo Fledderus is in 2018 de voorzitter geworden voor de IFFC Kamer Sport & FEC. Theo is algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Paardensportbond (KNHS) en is onder andere bestuurder geweest van de KNSB en CEO van het NOC*NSF.


Kunt u kort uitleggen wat de intentie is van de Kamer en hoe hier in 2018 op in is gespeeld?

De Kamer is twee jaar geleden gelanceerd met een meeting in het ADO-Stadion in Den Haag met de intentie om de bewustwording van het probleem, het doordringen van ondermijning binnen de sport, te vergroten. Deze meeting werd goed bezocht, vooral door deelnemers uit de hoek van accountancy en de juridische wereld, maar nog weinig vanuit de sport. Naast bewustwording als doelstelling  willen we ook tools ontwikkelen voor bestuurders van amateurclubs om ondermijning te herkennen en te voorkomen. Dit is de doelgroep waarop we ons vooral willen richten, sportbestuurders van amateurclubs. Tenslotte willen we als Kamer ook een richtlijn of stappenplan aan deze amateurclubs  aanreiken voor hoe ze kunnen handelen als ze geconfronteerd worden met fec binnen hun club. Langs deze lijnen zijn we nu aan het werk.

Afgelopen jaar is er een multidisciplinair onderzoek uitgevoerd naar wat er gaande is op gebied van sport en fec, in de provincie Brabant. Een onderzoek waarbij partijen als het Openbaar Ministerie, de FIOD, het openbaar bestuur en sportorganisaties waren betrokken. Een van de leden van onze Kamer was hierbij nauw betrokken. Naast dit onderzoek is er ook een artikel verschenen van twee leden, waar het toenemende probleem van ondermijning in en via de sport nog eens naar voren komt.

Wat zijn de doelen voor dit jaar?

We willen dit jaar met name de communicatie intensiveren. We willen bestuurders in de sport ervan bewust maken dat we ook in de Nederlandse sport alert moeten zijn op ondermijning. Kijk maar naar wat we in België hebben gezien, het gesjoemel met spelers en uitslagen van wedstrijden, we hoeven niet te denken dat dit in Nederland niet gebeuren kan. Hierover hebben ook gesproken met de Vereniging van Sport en Gemeenten. Ook willen we toewerken naar het organiseren van een congres voor bestuurders van sportverenigingen waar we op tafel leggen hoe breed fec zich voordoet in de sport, hoe dit gesignaleerd kan worden en wat handige handvatten zijn voor bestuurder om mee aan de slag te gaan. Een nader onderzoek naar herkenning en aanpak van ondermijning moet hier de basis voor leveren.

Wat zijn de voordelen om deze projecten via het IFFC te laten lopen in plaats van bij de verenigingen of bonden zelf bijvoorbeeld.

Ten eerste is de bewustwording binnen de sport nog niet zo groot, dus is het vrij lastig bij verenigingen of bonden hier prioriteit voor te krijgen. Ten tweede hebben we, dankzij het IFFC, een heel mooi netwerk van geïnteresseerde en experts rondom dit thema bij elkaar waardoor we niet alleen meer kennis kunnen vergaren maar ook een groter bereik hebben. Daarnaast kunnen we, doordat er zoveel stakeholders bij elkaar zijn, er echt power achter zetten om er voor te zorgen dat het probleem van ondermijning binnen de sport een hogere prioriteit krijgt. Niet alleen binnen de sport wereld maar ook de samenleving in het algemeen. Ondermijning via de sport is immers een van de manieren waarop  de criminele wereld doordringt binnen de samenleving.

Is er nog iets wat de Kamer echt nodig heeft om deze doelen te halen?

Het netwerk van het IFFC met accountants, juristen, advocaten, justitie, FIOD, etc., is erg belangrijk voor het delen van kennis en expertise. Daarnaast is ondersteuning binnen het onderzoek dat we willen uitvoeren naar herkenning en aanpak van ondermijning ook erg van belang. Momenteel zijn we er over na aan het denken hoe we dit willen inrichten, inzichten hier voor zijn van harte welkom. We hebben wel enig idee wat de kenmerken zijn waaraan we de problemen kunnen herkennen, maar we willen dit eigenlijk goed funderen via zo’n onderzoek.

Wilt u dat dan vanuit de wetenschap doen of vanuit de bedrijfskant?

Hieraan moeten we nog nadere invulling geven, maar we hebben nu een aantal cases en de aanpak willen we eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd hebben. Daarnaast willen we kijken hoe we gebruik kunnen maken van  data om ondermijning te signaleren.

Is er nog een vraag die ik had moeten stellen, volgens u?

Niet zo zeer een vraag maar we vinden de Young Financial Crime (YFC) tak van het IFFC erg interessant. Jongen mensen hebben een hele andere, creatieve manier van aanpak en presenteren, en kunnen dan ook voor een hele andere invalshoek zorgen. Dit is voor beide partijen erg interessant. We hebben dan ook in de planning staan om in 2019 meer met YFC samen te werken. Als Kamer vinden we dit echt een mooie en leuke ontwikkeling.

(9 januari 2019)