HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management

CURATOR, OM EN FIOD SAMEN TEGEN FAILLISSEMENTSFRAUDE

Een interview met curator Willem van Nielen, door Lex van Almelo voor het IFFC, 2019

‘Als er vóór het faillissement financieel-economische criminaliteit is gepleegd, is er geld weg en dat moet terugkomen. Daarom zijn curators geconditioneerd op verhaal en doen zij bijna altijd oorzakenonderzoek, wat meestal hetzelfde is als aangifteonderzoek,’ zegt advocaat en curator Willem van Nielen. Op de Dag voor de Fraude Onderzoeker leidt hij als voorzitter van het Kennisplatform faillissementsfraude een workshop over de integrale aanpak van de curator bij fraudeonderzoek.

Willem van Nielen was tien jaar geleden betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van beleggingsfraudeur Palminvest, later bij dat van Quaedvlieg Juristen en momenteel bij verschillende fraudefaillissementen in Midden Nederland.

‘Ik ben al twintig jaar curator en heb mij op een bepaald moment vastgebeten in de aanpak van faillissementsfraude. Samen met Joyce Boonstra-Verhaert heb ik het kennisplatform opgericht om mensen bij elkaar te krijgen, die ieder vanuit hun eigen rol faillissementsfraude bestrijden. Vanuit mijn faillissementspraktijk ben ik ook Recoup Advocaten begonnen. Dat kantoor is puur gericht op de civielrechtelijke fraude-aanpak. Daarbij werken wij samen met de Belastingdienst/FIOD en het Openbaar Ministerie. De workshop gaat over hoe je als curator kunt samenwerken met die partijen.’

‘De samenwerking tussen deze partijen is onontgonnen terrein en er zijn veel juridische knelpunten. Zo is er de vraag in hoeverre de bestuurder van de failliete vennootschap moet meewerken aan zijn eigen veroordeling. Zolang een bestuurder niet verdacht wordt van een strafbaar feit, moet hij alle informatie verstrekken waarom de curator vraagt. Maar zodra de bestuurder verdachte is, kan hij niet langer worden verplicht bewijs te leveren tegen zichzelf. Als de curator onderzoek doet onder aansturing van het Openbaar Ministerie botst dat met elkaar. Maar in de meeste gevallen kun je fraude civielrechtelijk bestrijden door zelf onderzoek te doen en daarbij samen te werken met de Belastingdienst/FIOD en het Openbaar Ministerie.’

‘Voor de curator is die samenwerking aantrekkelijk omdat je dan gemakkelijker beslag kunt leggen op vermogensbestanddelen van de fraudeur in binnen- en buitenland. Het OM heeft hierbij een langere arm dan de curator. Die arm hebben wij destijds gebruikt bij de afwikkeling van het faillissement van Palminvest. Daardoor konden wij derden aanpakken die meewerkten met de fraudeur om het verhaal op diens vermogen te frustreren. De curator kan zelf beslag leggen langs civielrechtelijke weg, maar via het OM gaat het sneller. Als de curator zelf beslag wil leggen, kan hij het strafdossier en andere data van bijvoorbeeld de FIOD en de politie goed gebruiken. Het strafdossier bevat een nuttige analyse van de feiten en andere informatie.’

‘De crediteuren en andere benadeelde partijen hebben het meest belang bij de civielrechtelijke aanpak door de curator, omdat de kans dan groter is dat zij nog iets terug zien van hun geld. Feitelijk is het een andere vorm van straf die ook heel effectief kan zijn, zeker bij gelegenheidsfraudeurs. Daarbij komt dat de capaciteit voor civiele fraudebestrijding groter is, omdat het OM nu eenmaal beperkte middelen heeft.’

Boek uw tickets om deze sessie bij te wonen.

Willem van Nielen

Willem van Nielen heeft 20 jaar ervaring in de transactie- en insolventiepraktijk. Als curator zet hij zich in voor de bestrijding van faillissementsfraude  samen met justitie, politie, FIOD en belastingdienst. Hij is medeoprichter van het fraudespreekuur en het platform faillissementsfraude. Ook publiceert en doceert hij over deze onderwerpen.

Bekijk hier de breakoutsessie waar Willem spreker van is

Naar profiel