HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen

Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave

Interview met Willeke Slingerland door Frans M. Copini 

Willeke treedt tijdens de Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april op in de paneldiscussie opvolgend aan de keynote presentatie. Zij is in het dagelijkse leven Lector aan de Hogeschool Saxion en werkt vaak samen met fraudeonderzoekers van de politie en andere stakeholders.

Haar boek Network Corruption is net uit. Willeke zoekt in haar boek naar de kantelmomenten waar een goed functionerend menselijk netwerk gecorrumpeerd wordt. Netwerken zijn in hun algemeenheid vitaal voor de kwaliteit van samenwerking tussen organisaties en mensen daarbinnen. Juist in netwerken die makkelijk over de grenzen van de eigen organisatie gaan zoals in publiek private samenwerking.

Soms ontstaat er echter iets wat we corruptie kunnen noemen. We denken bij corruptie vaak eerder aan individuele personen en minder aan netwerken waarin het individu wellicht niet eens zelf corrupt is maar ongewild meewerkt aan een corrupt systeem of netwerk. Daarom is alertheid op corrumperende netwerken ook een publiek-private opgave!

Willeke is een zeer welkome gast op de Dag van de Fraudeonderzoeker. Zij is fel, rap van tong, heeft een internationale kijk op problemen en altijd gepassioneerd!
Fraude onderzoekers hebben de neiging om naar gedrag van het individu (een verdachte) te kijken zonder medeneming van de sociale context (het netwerk). Willeke wil bijdragen aan de voorkoming van een tunnelvisie en pleit ook voor de inzet van multidisciplinaire onderzoeksteams om die tunnelvisie te voorkomen.

Willeke ziet zichzelf graag als een alerte waakhond voor de corruptiebestrijding. Niet activistisch maar juist constructief.

De rol van het hoger onderwijs in Nederland moet volgens haar stevig bijdragen aan de ontwikkeling van een moreel kompas in organisaties. Ze laat graag een schurend gevoel ontstaan tussen intenties en gedrag.

Haar bijzondere interesse gaat uit naar die kantelmomenten: Hoe ontwikkelt corruptie zich? Wanneer verandert lobbyen in onrechtmatig beïnvloeden? Wanneer wordt een dienst aanbieden racketeering?

Omkopen noemt Willeke “specific generosity” terwijl netwerkcorruptie eerder om “generalised generosity” gaat. Zij hoopt de fraude onderzoekers te inspireren om vooral vroegtijdig risico’s te signaleren, door naast de specifieke uitruil tussen individu en organisatie ook naar netwerkgedragingen te kijken!

Keynote

Willeke Slingerland

Dr.

Willeke Slingerland is werkzaam als Lector Overheid, Markt en Samenleving op Hogeschool Saxion (Apeldoorn, Deventer en Enschede). Binnen het lectoraat geeft zij leiding aan de onderzoekgroep die praktijkgericht onderzoek doet naar het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Willeke promoveerde in 2018 met haar onderzoek naar de relatie tussen netwerken en corruptie. In 2019 verschijnt haar boek ‘Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted’. Eerder onderzocht zij in opdracht van Transparency International het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem. De laatste jaren is zij ook de Nationaal Rapporteur Corruptie voor de Europese Commissie.

Keynote

Naar profiel