HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Publicaties Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!    |    Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie

BFT WIL VRAAGBAAK ZIJN VOOR ONDERZOEKER

Een interview met directeur Marijke Kaptein van het Bureau Financieel Toezicht door Lex van Almelo voor het IFFC, 2018

Het Bureau Financieel Toezicht heeft veel kennis, maar te weinig mensen om fraude, witwassen en terrorismefinanciering via zakelijke dienstverleners in zijn eentje aan te pakken. Neem contact met ons op als je bij een fraude op een notaris of andere dienstverlener stuit, zegt BFT-directeur Marijke Kaptein, die het op de Dag van de Fraude Onderzoeker gaat hebben over fraude en witwassen. ‘Als je denkt “Dit is te mooi om waar te zijn” dan is het meestal ook niet waar.’ 

Wat gaat u precies doen op de Dag?

Ik bespreek één of twee casussen uit het notariaat en vraag de deelnemers hoe zij er tegenaan kijken, wat zij zouden doen in zo’n geval. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin een notaris oprichtingsakten heeft gepasseerd van bv’s die zijn gebruikt bij faillissementsfraude. In 2017 zijn drie notarissen uit het ambt ontzet en tien notarissen geschorst. Niet alleen vanwege fraude, maar we zijn er toch een beetje van geschrokken.

Zijn uw voorbeelden ook interessant voor niet-notarissen?

Jawel. Het gaat om universele vraagstukken, die bij alle zakelijke dienstverleners spelen. Wanneer je bijvoorbeeld stuit op dingen waarvan je denkt “Dit is te mooi om waar te zijn” dan is het meestal ook niet waar. Of als je denkt “Wat heb ik geboft” dan ben je vaak uitgekozen om een bepaalde reden. Er zijn altijd lieden die proberen om de regels te overtreden en daarin kun je als dienstverlener bewust of onbewust worden meegetrokken. Notarissen denken vaak dat het alleen bij een ander gebeurt en niet bij hun kantoor. We moeten voorkomen dat fraudeurs een hele plank met bv’s oprichten.

Wat verwacht u van fraudeonderzoekers?

In de eerste plaats dat zij vermoedens van witwassen of terrorismefinanciering melden en voldoen aan hun eigen meldplicht op grond van de Wwft. Maar ook dat zij contact opnemen met het BFT als zij bij een onderzoek naar fraude of witwassen stuiten op een notaris die een rol heeft gespeeld. Dan kunnen wij als toezichthouder op het notariaat met ze samenwerken of zelf een onderzoek oppakken. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de Politie Oost-Brabant bij een onderzoek naar synthetische drugs een notaris of administratiekantoor tegenkomt die diensten heeft verleend aan de criminele organisatie. Dan kunnen wij kijken naar die foute schakels in de keten, want wij weten hoe wij die moeten aanpakken.

Marijke spreekt in de sessie Fraude en Witwassen.