HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers

Advocaat is vaak partijdig onderzoeker

Een interview met advocaat Robert Hein Broekhuijsen, door Lex van Almelo voor het IFFC, 2019

Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen? Of kan een accountant dat beter? vraagt Robert Hein Broekhuijsen zich op de Dag van de Fraudeonderzoeker af in de breakout-sessie De advocaat en de waarheidsvinding – kan dat? 

Ja, het kán wel, zegt Robert Hein Broekhuijsen. Een advocaat is normaal gesproken partijdig. Hij hoort volgens zijn beroepsregels de belangen van zijn cliënt te behartigen. Maar als hij in opdracht van een cliënt een onderzoek uitvoert naar vermeende fraude of corruptie is het goed denkbaar dat de advocaat-onderzoeker onafhankelijk en onpartijdig te werk gaat. ‘De vraag is vooral of-ie dat ook doet.’

Ook het antwoord op deze vraag laat zich raden: niet altijd. Berucht is het onderzoek dat advocatenkantoor De Brauw deed naar de aanbestedingsfraude van NS in Limburg. Aanvankelijk bleek uit het onderzoek dat de NS-directie van niets wist. Na extern onderzoek door oud-Ombudsman Brenninkmeijer konden de directie en de advocaten dat niet langer volhouden. De advocaat werd berispt door de tuchtrechter.

Het Hoofd Juridische Zaken en de financieel directeur van Buma/Stemra werden een paar jaar geleden beticht van fraude, na een onderzoek door advocatenkantoor Nauta Dutilh en de forensisch accountants van BDO. In augustus 2018 haalde een onafhankelijke commissie deze bevindingen onderuit. Volgens de tuchtrechter heeft de betrokken advocaat geen beroepsregels overtreden. Broekhuijsen wil er publiekelijk niets over kwijt, omdat hij als advocaat betrokken is bij deze zaak. In de beslotenheid van de breakout-sessie zal hij er iets meer over zeggen.

 

Prachtige markt

‘Iedereen denkt: wat een prachtige markt. Maar niet iedereen kan goed onderzoek doen. Dat is specialistisch werk. Je moet de regelgeving rond onderzoek heel goed kennen,’ zegt Broekhuijsen, die één van de officieren van justitie was in de Klimop-vastgoedfraude. Dat onderzoekende accountants aan veel meer beroepsregels gebonden zijn dan advocaten wil niet zeggen dat zij zich wel onafhankelijk opstellen tegenover de opdrachtgever. Want voor de accountant is het net zo lastig als voor de advocaat om de klant tegen de haren in te strijken.

Broekhuijsen: ‘Accountants laten nogal eens steken vallen in interviews. Omdat zij de juridische essentie niet begrijpen, stellen ze vaak niet de juiste vragen op het juiste moment.’ In het algemeen worstelen onderzoekers nogal eens met de vraag of de aangedragen feiten wel een onderzoek rechtvaardigen. Of zij wel persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken. Of zij de onderzochte personen vooraf op de hoogte moeten stellen van het onderzoek. Of zij hoor en wederhoor moeten toepassen. Of zij degenen die zij interviewen vertrouwelijkheid mogen toezeggen. Hoe zij hun bevindingen moeten opschrijven. 

Volgens Broekhuijsen presenteren accountants in hun rapporten alle feiten, omdat zij in tegenstelling tot advocaten niet durven te selecteren. ‘Dat levert vaak onbruikbare rapporten op voor de klant. Ik hoop dat er niet alleen accountants en advocaten naar de sessie komen, maar ook potentiële opdrachtgevers. Die kunnen daarna hopelijk beter een afweging maken als zij onderzoek willen laten doen.’

Meer informatie

De IFFC-Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding heeft onlangs een brochure met Aandachtspunten en best practices uitgebracht. 

Boek uw tickets om deze sessie bij te wonen.

Robert Hein Broekhuijsen

Robert Hein Broekhuijsen (1958) ontwikkelde zich aanvankelijk tot specialist op het gebied van (internationaal) transport-, handels- en verzekeringsrecht. In 2005 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie, waar hij als Officier van Justitie diverse grote fraudeonderzoeken leidde, zoals die tegen de leden van de criminele organisatie rond de Klimop-vastgoedfraude, tegen een bedrijvendokter en tegen de voormalige directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf. Ook leidde hij een omvangrijk witwasonderzoek tegen een Curaçaose bank. Als partner van Ivy Advocaten adviseert en begeleidt Robert Hein sinds 2012 ondernemingen en (semi)overheden bij de afwikkeling van interne onregelmatigheden, verricht en valideert hij interne onderzoeken en treedt hij op voor verzekeraars in bijzondere zaken. Hij is daarnaast strategisch adviseur van diverse ondernemingen.

Andere relevante ervaring en nevenfuncties:

  • Voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging ‘de Sleutels’ in Leiden
  • Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
  • Lid van de Raad van Advies van het Institute for Financial Crime (IFFC).
  • Voormalig bestuursvoorzitter van SchutGrosheide en, na de door hem bewerkstelligde fusie met DLA International LLP, Executive Board Member van dit wereldwijde advocatenkantoor.

Bekijk hier de breakoutsessie waar Robert Hein spreker van is

Naar profiel