HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Handreiking Intern Onderzoek

Diverse specialisten zijn actief in de uitvoering van ‘interne onderzoeken’. Denk bijvoorbeeld aan juristen, advocaten, (forensische) accountants, financiële specialisten, data specialisten, onderzoeksjournalisten, etc.

Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident dat in opdracht van de raad van commissarissen of de directie van een organisatie wordt uitgevoerd dat leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen om daarop een oordeel of beleid te baseren. Vanuit de verschillende beroepsgroepen gelden verschillende ‘spelregels’ over de wijze waarop interne onderzoeken behoren te worden uitgevoerd. 

Slechts zelden wordt een concrete handreiking gegeven hoe een onderzoek aan te pakken op een wijze die de kwaliteit van het doen van onderzoek waarborgt en op een wijze die bij herhaling van het onderzoek dezelfde of vergelijkbare uitkomsten oplevert. Maar, waar begin je in geval van nood? Wat er ook aan de hand is, je wilt in ieder geval snel duidelijkheid en bovenal heb je behoefte aan kaders hoe je een intern onderzoek moet aanpakken.

Deze sessie biedt antwoord op deze vraag en is bedoeld om richting te geven aan te verrichten werkzaamheden om te waarborgen dat de gebruikers van de uitkomsten van onderzoek kunnen vertrouwen op het gevolgde onderzoeksproces. Op basis van praktijkinzichten van een groot aantal ervaren onderzoekers vanuit verschillende disciplines is deze gedeelde ‘norm’ ten aanzien van het uitvoeren van interne onderzoeken tot stand gekomen. Wij delen deze inzichten graag met u op de Dag van de Fraudeonderzoeker 2019!

Klik hier om te registreren voor deze sessie. 

Keer terug naar het programma

Sprekers

Interview met Peter Schimmel