HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’

Fraudeonderzoek en integrale aanpak van de curator

In een interactieve workshop wordt de vraag behandeld of en in hoeverre de curator een ‘nieuwe’ fraudesignalerende taak heeft gekregen op grond van de nieuwe Wet versterking positie curator en de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de onderzoeksmiddelen en bevoegdheden van de curator en de invloed van het nemo tenetur beginsel, mede gelet op de fraudesignalerende taak van de curator.

De sessie wordt verzorgd door Willem van Nielen - advocaat en curator bij Recoup en voorzitter Kennisplatform faillissementsfraude.

Klik hier om te registreren voor deze sessie. 

Keer terug naar het programma

Willem van Nielen

Willem van Nielen heeft 20 jaar ervaring in de transactie- en insolventiepraktijk. Als curator zet hij zich in voor de bestrijding van faillissementsfraude  samen met justitie, politie, FIOD en belastingdienst. Hij is medeoprichter van het fraudespreekuur en het platform faillissementsfraude. Ook publiceert en doceert hij over deze onderwerpen.

Bekijk hier de breakoutsessie waar Willem spreker van is

Naar profiel

Interview