HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Projecten Project Trendwatch    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Blogs 2019: Wauw!

Fraudeonderzoek en integrale aanpak van de curator

In een interactieve workshop wordt de vraag behandeld of en in hoeverre de curator een ‘nieuwe’ fraudesignalerende taak heeft gekregen op grond van de nieuwe Wet versterking positie curator en de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod. Daarbij zal aandacht worden besteedt aan de onderzoeksmiddelen en bevoegdheden van de curator en de invloed van het nemo tenetur beginsel, mede gelet op de fraudesignalerende taak van de curator.

De sessie wordt verzorgd door Willem van Nielen - advocaat en curator bij Recoup en voorzitter Kennisplatform faillissementsfraude

Keer terug naar het programma

Willem van Nielen

Willem van Nielen heeft 20 jaar ervaring in de transactie- en insolventiepraktijk. Als curator zet hij zich in voor de bestrijding van faillissementsfraude  samen met justitie, politie, FIOD en belastingdienst. Hij is medeoprichter van het fraudespreekuur en het platform faillissementsfraude. Ook publiceert en doceert hij over deze onderwerpen.

Bekijk hier de breakoutsessie waar Willem spreker van is

Naar profiel