HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Projecten Project Trendwatch    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker

(Fraude)onderzoek door de OK

Als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, dan geeft ons vennootschapsrecht de mogelijkheid aan aandeelhouders, bestuurders of raden van commissarissen, maar ook aan het openbaar ministerie om een enquêteprocedure te beginnen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het woord “enquête” zegt het al: het gaat daarbij om het instellen van een onderzoek. Dat kan gaan om onderzoeken naar gemaakte belangenafwegingen, naar onwerkbare situaties, naar onverantwoorde beslissingen, naar belangenverstrengelingen, etc. Maar ook naar mogelijke fraude. 

In deze sessie zal worden aangegeven wanneer gebruik gemaakt kan worden van het enquêterecht, wat de doelstellingen van het enquêterecht zijn, de ruime bevoegdheden die aan onderzoekers zijn toegekend en welke status het verslag heeft in eventuele vervolgprocedures.

 

Keer terug naar het programma

Frans Stibbe

Frans Stibbe is advocaat bij Ivy Advocaten, corporate defence & investigations, en heeft in zijn praktijk veelvuldig te maken met vragen omtrent corporate governance en aansprakelijkheid. Daarnaast wordt Frans met regelmaat benoemd door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam als onderzoeker in enquête procedures, laatstelijk als onderzoeker in de SNS zaak. Hij kan daarbij putten uit zijn ervaringen opgedaan in zijn praktijk als advocaat, maar ook uit zijn ervaringen opgedaan als managing partner van DLA Piper en de verschillende toezichthoudende functies die Frans heeft vervuld. 

Bekijk hier de breakoutsessie waar Frans spreker van is

Naar profiel