HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Blogs 2019: Wauw!

De Fraudeonderzoeker, de Ethics & Compliance Officer en de poortwachtersfunctie

Tijdens deze sessie bekijken we de activiteiten van de Ethics & Compliance Officer en de raakvlakken met het werk van de Fraudeonderzoeker. 

Het is het doel van de Ethics & Compliance Officer om de reputatie van de organisatie te beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze zich aan de wet- en regelgeving houdt.  Belangrijke elementen van een effectief compliance- en integriteitsprogramma zijn compliance monitoring en de klokkenluiderprocedure. De Ethics & Compliance Officer ontvangt daaruit geregeld signalen die nader onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld door een fraudeonderzoeker. Hoe loopt die samenwerking? Wanneer schakel je een interne onderzoeker in en wanneer een externe? Geert zal enkele ervaringen uit de praktijk delen. 

Van controlerend accountants wordt in toenemende mate verwacht dat zij bij hun audits gedrag- en cultuurelementen meenemen. Ook de Ethics & Compliance Officer houdt zich bezig met gedrag en cultuur. Hoe doen we dat?

De afgelopen maanden is er in het FD een discussie gevoerd over de poortwachtersfunctie van de externe accountant. Forensische accountants zouden ingeschakeld moeten worden om te checken of de klant betrokken is bij vormen van fraude. Van financiële instellingen wordt ook verwacht dat zij een poortwachtersfunctie vervullen. Daarbij speelt de Ethics & Compliance Officer een cruciale rol. Kunnen wij de hoge verwachtingen wel waarmaken? Dit wordt besproken aan de hand van een case-studie. 

Tot slot zal Geert nog wat woorden wijden aan de governance van compliance en enkele radicale suggesties doen. 

Keer terug naar het programma

 

placeholder

vermeulen