HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

IFFC van oud naar nieuw

Januari 2018, Arthur de Groot

De kerstperiode en de jaarwisseling blijken uitermate geschikt om terug te kijken op het voorbije jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. In de huiselijke kring komen we weer bij zinnen en vinden we daar tijd en gelegenheid voor. Dan vliegen de gedachten en herinneringen heen en weer. De stapels kranten en tijdschriften bieden een aardig kijkje in wat het afgelopen jaar zoal gebeurd is. Of we kijken via onze tablet naar de programma’s met hoogtepunten van het afgelopen jaar en scrollen door de bergen nieuws.

Nepnieuws

Bij het teruglezen van al dat nieuws viel mij op dat het dit jaar ook vaak is gegaan over de betrouwbaarheid van de berichtgeving zelf. Want ‘plotseling’ was daar de term fake news, letterlijk vertaald naar nepnieuws. En bij het woord nep is mijn interesse als fraudebestrijder gewekt, want ja neppen is toch het zelfde als bedriegen of oplichten? En als ik het nu goed begrijp, is wat door prominente leiders, bestuurders, politici en andere (bekende) personen die iets in de melk te brokkelen hebben, naar buiten wordt gebracht niet, niet geheel of een klein beetje niet conform de werkelijkheid of waarheid.

Het lijkt er op dat steeds meer mensen het niet zo erg lijken te vinden om nepnieuws te verkondigen of het niet zo serieus te nemen met de waarheid. NRC-journalist Bas Heijne geeft in zijn column van 24 december 2017 onder de titel ‘Leugenaars’  een opsomming van wie zich hieraan zoal bezondigd. Ja bezondigd, omdat dit gewoon niet deugt.

Ik stel mij zelf dan eerst maar eens de waarom vraag. Waarom doen deze vaak eerzame burgers dit? Waarom verspreiden zij nieuws en feiten, die niet kloppen? Het is als met een fraudeonderzoek, je de vraag stellen waarom er is gefraudeerd, wat het motief was, welke gelegenheid er werd geboden.

Informatiemaatschappij

Ik zoek het antwoord in het gemak en de risico’s van onze informatiemaatschappij en de huidige staat van de technologie; die maken het ons wel heel gemakkelijk om snel informatie te verspreiden die kennelijk bij de ontvangers heel betrouwbaar overkomt. Maar dus niet is, maar wel door velen kritiekloos wordt geconsumeerd. Zoiets als, de gelegenheid schept de dief.

Maar het blijkt inmiddels veel geraffineerder in elkaar te steken. Eén van de nieuwe woorden van 2017 blijkt ‘twittertrol’ te zijn. Een twittertrol blijkt een persoon te zijn die, al dan niet in dienst van de overheid, opzettelijk nepnieuws verspreidt om de publieke opinie te beïnvloeden. Dus nepnieuws niet spontaan uit het brein ontsproten, maar georganiseerd. Een beetje hetzelfde als wat we vroeger propaganda noemden? Dus waar maken we ons druk om. Oude wijn, in nieuwe zakken?

Ik vraag me echter af wat dit zeker op de langere termijn betekent voor de geloofwaardigheid van personen en organisaties en wat het doet met onze samenleving.

En dan kom ik vanzelf bij wat wél betrouwbaar en goed te verifiëren nieuws is. Ook in 2017 waren er weer erg veel opvallende fraude- en corruptie-incidenten die de voorpagina’s haalden. De harde strafrechtelijke veroordeling van Jos van Rey, de beerput Imtech die alsnog of weer opengaat, de declaratie-affaire bij de NL-politie, de mogelijke vervolging van Shell in verband met corruptieaantijgingen, de provincie Noord-Brabant die op grote schaal georganiseerd fraudeert met mest, de niet ophoudende fraude- en corruptie in de sportwereld, de opgestapte voorzitter van de VVD, enz., enz. Wat zeggen deze nieuwsfeiten eigenlijk? Ik verval in herhaling als ik stel dat teveel fraude en corruptie leidt tot onveiligheid en slecht is voor de economie en dus slecht is voor onze samenleving. Maar de nieuwsfeiten leren ook dat er meer en eerder fraude ontdekt wordt. Dat is goed nieuws. Ook nieuws is, dat de publiek-private samenwerking, waar IFFC aanjager van wil zijn aan het verbeteren is. Ik merk dat dagelijks in onze activiteiten.

Terugblik

Een terugblik op de activiteiten in 2017 maakt me toch wel een beetje trots. Niet alleen het aantal organisaties en personen dat deelneemt, neemt gestaag toe, maar ook de samenstelling van het netwerk bewijst dat we op de goede weg zijn. Er is meer balans tussen publiek en privaat. Het IFFC-netwerk van FEC professionals groeit en doet er toe.

In het oog springende activiteiten waren:

En wat ben ik blij met ons Young Financial Crime netwerk wat aan het groeien is.

Hoewel niet van het IFFC, maar wel nauw bij betrokken, was het Fraudefilmfestival ook dit jaar weer en knaller. Twee dagen geweldige documentaires en films en interessante debatten en discussies met het publiek.

Ook is er een start gemaakt met een invulling van learning-activiteiten. Weliswaar voorzichtig, niet door zelf onderwijs te ontwikkelen, maar in de vorm van (al dan niet aanstaande) samenwerking met andere organisaties als de Vrije Universiteit, Haagse Hogeschool, Inholland, Nyenrode, ROC Mondriaan, Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO), Kerckebosch, Vakmedianet, IMF, Fortress.

Stakeholderanalyse

En naast al deze activiteiten werd in het tweede deel van 2017 ook nog eens een onderzoek onder de titel ‘ stakeholderanalyse’ uitgevoerd. Ruim 50 organisaties en personen zijn bevraagd over de koers die IFFC zou moeten varen. Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat IFFC steeds meer en nadrukkelijker, vanuit haar rol van aanjager van de publiek private samenwerking, wordt gezien als een gezaghebbend kennisplatform, een trusted omgeving waar kennis gedeeld wordt om zo tot nieuwe oplossingen en toepassingen voor FEC-vraagstukken te komen. En dat alles ten dienste van de maatschappelijke integriteit. Het onderzoek spreekt van ‘recht van spreken’, IFFC voorziet in een belangrijke behoefte. De bevindingen leiden tot een aangepaste strategie, visie en missie. Dat behoeft nadere toelichting en die volgt de komende weken via onze website.

2018 belooft in alle opzichten een uitdagend jaar te worden met grote ambities. Tegelijkertijd is enig realisme wel op zijn plaats, de middelen van het IFFC zijn beperkt. Dat zal voor de kortere termijn betekenen dat we keuzes moeten maken, meer focus. De agenda voor 2018 licht ik graag nader toe tijdens de Nieuwjaarsborrel op 18 januari. Ik hef dan graag het glas met u op een mooi Nieuwjaar.

Voor nu wil ik iedereen betrokken bij de activiteiten van IFFC enorm bedanken voor hun bijdrage aan het succes van 2017. Ik hoop dat we ook in 2018 weer op jullie kunnen rekenen.

Veel voorspoed en geluk in 2018!