HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management

IFFC Bijeenkomsten

Door het organiseren van bijeenkomsten vervult het IFFC een van zijn primaire taken, namelijk het kennisdeling tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen en onderling.  

Daarnaast vervullen de bijeenkomsten  een belangrijke netwerkfunctie: nieuwe ideeën worden aan de man gebracht, trends gesignaleerd, en na een kennismaking, weet men elkaar makkelijk te vinden: om te sparren, tot nieuwe inzichten te komen of simpelweg om te vragen ‘hoe doen jullie dat?’ Als platformorganisatie onderstreept het IFFC het belang van het netwerk.
 
IFFC organiseert zelf bijeenkomsten, en brengt hieronder tevens FEC-gerelateerde bijeenkomsten van participanten onder de aandacht.

Verslagen