HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Projecten Project Trendwatch    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie

Agenda

Fact Finding bij Expertise in de personenschade

Start om: 08:00

Een goede band opbouwen met cliënten, dat is het eerste waar het bij het behandelen van personenschade om gaat. Het maakt daarbij niet uit of u als belangenbehartiger het slachtoffer vertegenwoordigt of de (wettelijk) aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. In beide gevallen geldt hetzelfde uitgangspunt, namelijk ‘vertrouwen’.

Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie

Start om: 15:00

Op 7 maart a.s. organiseert het IFFC zijn volgende Fraudecafé waar o.a. Jeroen van den Broek (Taskforce Brabant Zeeland), Andrea Wiegman (Trendwatcher bij FIOD) en Bureau Financieel Toezicht zullen spreken over het thema Vitale Schakels in de Criminele Industrie. Het Fraudecafé vindt plaats op de HSD Campus, Den Haag. 

Fact Finding bij interne incidenten

Start om: 08:00

Wanneer er sprake is van mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als u weet wat u moet doen, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek.

Fact Finding verzekeringsfraude

Start om: 08:00

Verzekeringsfraude is helaas aan de orde van de dag en komt in vele vormen voor. Denk aan het opzettelijk in brand steken van een woning, opzetaanrijdingen, meer claimen bij een schade. Ook het niet verstrekken van de juiste informatie bij het aangaan van en verzekering kan vallen onder het begrip verzekeringsfraude.

Dag van de Fraudeonderzoeker

Start om: 08:00

Voor meer informatie en het volledige programma van de Dag van de Fraudeonderzoeker ga naar deze pagina.

IIA congres

Start om: 08:00

Het IIA organiseert jaarlijks een congres voor haar leden. In twee dagen tijd krijgen internal auditors gelegenheid nieuwe kennis op te doen en te netwerken met vakgenoten. Het programma kent plenaire sessies en de mogelijkheid te kiezen uit diverse workshops voor een gevarieerd programma dat aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van de internal auditor.