HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Agenda

OSINT-training I (Beginner)

Start om: 09:30

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s op het internet en sociale media geplaatst. Al deze data vormt een onschatbare waarde voor eenieder die zich beroepsmatig bezig houdt het vergaren en analyseren van informatie van het internet.

Certified Fraud Examiner (CFE)

Start om: 08:30

Het Certified Fraud Examiner (CFE) certificaat wordt wereldwijd door tal van vooraanstaande organisaties gevraagd/geëist. Zie hier meer informatie over deze opleiding.

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Start om: 09:00

Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in Tilburg, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren. Meer informatie vindt u hier

Fraudefietstocht Rotterdam

Start om: 15:00

Fraude is dichter bij dan je denkt!
Is fraude onzichtbaar en een ver van je bed show? Niet als het aan Young Financial Crime ligt! Na diverse lezingen over fraude-onderwerpen organiseren wij op vrijdag 20 september voor de tweede maal een fraude fietstocht in Rotterdam. Verschillende fraudeonderzoekers geven een inkijkje in spraakmakende fraudes op verschillende locaties in Rotterdam.

FRAUDE FILM FESTIVAL 2019

Start om: 08:00

Dit jaar valt het Fraude Film Festival op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019! De eerste festivaldag is traditioneel voor genodigden en partners van het festival, de vrijdag is toegankelijk voor iedereen met een entree bewijs!

Certified Fraud Examiner (CFE)

Start om: 08:30

Het Certified Fraud Examiner (CFE) certificaat wordt wereldwijd door tal van vooraanstaande organisaties gevraagd/geëist. Zie hier meer informatie over deze opleiding.

Fact Finding bij Expertise (automotive)

Start om: 08:00

Schade-experts zijn de ogen en oren van een verzekeringsmaatschappij, als het gaat om het vaststellen van het ontstaan van een schade. Daarbij heeft u als expert een belangrijke rol om indicatoren te verzamelen die vragen om nader onderzoek, als u denkt aan mogelijke fraude.

Fact Finding bij Expertise (brand/varia)

Start om: 08:00

Schade-experts zijn de ogen en oren van een verzekeringsmaatschappij, als het gaat om het vaststellen van het ontstaan van een schade. Daarbij heeft u als expert een belangrijke rol om indicatoren te verzamelen die vragen om nader onderzoek, als u denkt aan mogelijke fraude.

Fact Finding bij Expertise in de personenschade

Start om: 08:00

Een goede band opbouwen met cliënten, dat is het eerste waar het bij het behandelen van personenschade om gaat. Het maakt daarbij niet uit of u als belangenbehartiger het slachtoffer vertegenwoordigt of de (wettelijk) aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. In beide gevallen geldt hetzelfde uitgangspunt, namelijk ‘vertrouwen’.

OSINT-training I (Beginner) - English

Start om: 09:30

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s op het internet en sociale media geplaatst. Al deze data vormt een onschatbare waarde voor eenieder die zich beroepsmatig bezig houdt het vergaren en analyseren van informatie van het internet.

Fact Finding bij interne incidenten

Start om: 08:00

Wanneer er sprake is van mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als u weet wat u moet doen, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek.

OSINT-training II (Professional)

Start om: 09:30

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s op het internet en sociale media geplaatst. Al deze data vormt een onschatbare waarde voor eenieder die zich beroepsmatig bezig houdt het vergaren en analyseren van informatie van het internet.

Fact Finding verzekeringsfraude

Start om: 08:00

Verzekeringsfraude is helaas aan de orde van de dag en komt in vele vormen voor. Denk aan het opzettelijk in brand steken van een woning, opzetaanrijdingen, meer claimen bij een schade. Ook het niet verstrekken van de juiste informatie bij het aangaan van en verzekering kan vallen onder het begrip verzekeringsfraude.

International Conference on Bankruptcy Fraud

Start om: 09:00

On 6 and 7 December 2019 we will host our first international conference focused on various international aspects related to bankruptcy fraud. During these two days, five central themes will be discussed in more detail by highly experienced and (inter)national renewed speakers. For more information click here to view the website.