HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...

In een maatschappij waar fraude steeds frequenter en complexer wordt, is de inzet van gespecialiseerde forensische, analytische en security software door samenwerkende partijen noodzakelijk. Hiermee kunnen criminele netwerken en geldstromen sneller en efficiënter ontrafeld worden. DataExpert levert deze software en biedt trainingen, consultancy en support om organisaties te ondersteunen in de strijd tegen fraude en andere criminaliteit. Daarnaast werkt DataExpert nauw samen in de uitwisseling van kennis tussen haar partners en klanten van financiële instellingen, defensie, politie, lokale overheden en talloze andere organisaties om alle vormen van fraude te kunnen bestrijden. De Dag van de Fraudeonderzoeker is een waardevolle gelegenheid om deze samenwerking te bevorderen en samen fraudeurs te slim af te zijn.