HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Marcel Pheijffer

RA

Marcel Pheijffer (1967), registeraccountant en jurist, is werkzaam als hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en als hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden. 

Marcel heeft zijn basisopleiding binnen de Belastingdienst genoten en was 12 jaar werkzaam bij de FIOD in Haarlem, alwaar hij betrokken was bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit.

Hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester' en schreef diverse artikelen en boeken op terreinen zoals: forensische accountancy, financieel rechercheren, fraudebestrijding, integriteit, witwassen en met deze onderwerpen verbonden onderwerpen.'

In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris (ofwel: de rechterhand) van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. Later werkte hij onder meer mee aan het onderzoek naar de HBO-fraude en het parlementair onderzoek naar Infrastructuurprojecten.

Marcel heeft enkele malen opgetreden als (gerechtelijk) deskundige, onder meer in de zaak Holleeder/Endstra/Paarlberg. Daarnaast is hij arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut en was hij lid van de Licentiecommissie van de KNVB.

Voorts was hij lid van de Commissie-Schoon Schip van de Provincie Noord-Holland (affaire-Hooijmaijers) en voerde hij integriteitsonderzoeken uit naar een burgemeester en enkele wethouders.

Marcel was van 1 januari 2006 tot 1 januari 2009 lid van de International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). Thans is hij lid van de Commissie Financiële Verslaggeving & Accountancy van de AFM. Ook is hij lid van de Monitoring Commissie Accountancy.

Over de thematieken die hem bezighouden schrijft hij blogs op www.accountant.nl en columns in het FD.

Sinds 1 januari 2016 is hij onder meer betrokken bij het oorzakenonderzoek naar het Imtech-faillissement.