HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Projecten Project Trendwatch    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek

Wesselink (LoJack)

Guus Wesselink (Helmond, 1948) is in zijn carrière bij de politie en verzekeraars steeds bezig geweest met vernieuwingen in de bestrijding van criminaliteit. Het begon met de oprichting van de Fraudecentrale bij CRI begin jaren '80. Vanuit bestuursfuncties bij de voormalige Rechercheschool en het Studiecentrum Warnsveld volgde de bedrijfsmatige aanpak in het rechercheproces. Na de overstap naar de verzekeringsbranche volgden de oprichting van de stichtingen VAR, AVc en Meld Misdaad Anoniem, alsmede het voorzitterschap van het Overleg Verzekeringsfraude binnen de verzekeringswereld. Bovenliggende insteek was te allen tijde de publiek-private samenwerking , waardoor een groot (internationaal) multidisciplinair netwerk ontstond. Guus is sinds 2013 met pensioen en actief in zijn netwerk.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

Rond 2010 initieerde ik samen met Delta Lloyd een informeel strategisch overleg met OM, politie en een grote bank. Doel was om samen mogelijkheden te zoeken om de samenwerking bij het bestrijden van fraude vernieuwend te intensiveren. Die veelbelovende aanloop verdient een expliciet vervolg. Fraudebestrijding vereist maximale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, wetenschap en zeker ook de politiek. Het IFFC heeft die handschoen opgepakt. Reden waarom ik mijn ervaringen graag inzet.