HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’

Marijke Wolfs

Marijke Wolfs (1976) is directeur van ICC Nederland, de Nederlandse afdeling van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld. ICC zet zich in voor een internationaal gelijk speelveld voor internationaal zakendoen, waaronder de aanpak van corruptie. Na haar studie (Bedrijfskunde, Internationale Betrekkingen) werkte Wolfs bij het Ministerie van Economische Zaken, onder andere als hoofd Kenniscentrum Internationaal Ondernemen, en later bij diverse ondernemingen als adviseur. Sinds 2011 is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ICC Nederland, dat de aanpak van corruptie tot één van de speerpunten maakte. Zij is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

Fraude en corruptie bedreigen niet alleen de integriteit van de markt, maar ondermijnen ook eerlijke concurrentie, verstoren het publieke vertrouwen en ondermijnen de rechtsstaat. Om tot oplossingen te komen, is het (grensoverschrijdend) samenbrengen van mensen met verschillende invalshoeken essentieel: om de samenwerking te verbeteren, tot innovatieve ideeën te komen en de slagkracht te vergroten. Dat geldt voor zowel preventie als handhaving. Heel graag lever ik daaraan een bijdrage.