HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Projecten Project Trendwatch    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek

Wolfs (International Chamber of Commerce NL)

Marijke Wolfs (1976) is directeur van ICC Nederland, de Nederlandse afdeling van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld. ICC zet zich in voor een internationaal gelijk speelveld voor internationaal zakendoen, waaronder de aanpak van corruptie. Na haar studie (Bedrijfskunde, Internationale Betrekkingen) werkte Wolfs bij het Ministerie van Economische Zaken, onder andere als hoofd Kenniscentrum Internationaal Ondernemen, en later bij diverse ondernemingen als adviseur. Sinds 2011 is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ICC Nederland, dat de aanpak van corruptie tot één van de speerpunten maakte. Zij is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

Fraude en corruptie bedreigen niet alleen de integriteit van de markt, maar ondermijnen ook eerlijke concurrentie, verstoren het publieke vertrouwen en ondermijnen de rechtsstaat. Om tot oplossingen te komen, is het (grensoverschrijdend) samenbrengen van mensen met verschillende invalshoeken essentieel: om de samenwerking te verbeteren, tot innovatieve ideeën te komen en de slagkracht te vergroten. Dat geldt voor zowel preventie als handhaving. Heel graag lever ik daaraan een bijdrage.