HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Projecten Project Trendwatch    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek

van den Bosch (ING Groep)

René van den Bosch was FIOD rechercheur, parketsecretaris van het Functioneel Parket en advocaat bij Allen & Overy en is nu als jurist werkzaam bij ING met in al die functies aandacht voor Fraude als constante factor.

Waarom een bijdrage aan het Instituut?

Innovatie, publiek-private samenwerking en het delen van kennis en ervaring kunnen het verschil maken om fraude succesvol te bestrijden. Met het ‘Institute for Financial Crime’ wil ik een bijdrage leveren om dat verschil mogelijk te maken.