HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek

de Groot (IFFC)

Afke de Groot rondde in 2005 haar studie Culturele Antropologie af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar loopbaan als onderzoeker naar kinderarbeid en onderwijs in Zuid-Azië voor Stichting IREWOC en kwam daarna terecht bij de Nederlandse Afdeling van de Society for International Development (SID), een internationaal publiek-privaat netwerk van professionals op het gebied van ontwikkelings- en internationale samenwerking, eerst als coördinator, later als directeur. In 2015 werd ze gevraagd om het IFFC-bureau te helpen opzetten. Als Operationeel Manager houdt ze overzicht over alle activiteiten van het IFFC, en is ze aanspreekpunt voor alle medewerkers, kamers en projecten van het IFFC.