HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Arthur de Groot

Arthur de Groot is registeraccountant en in 1997 in dienst getreden bij Deloitte. Hij heeft Deloitte Forensic & Dispute Services opgezet. Vanaf 1 juni 2015 is Arthur in deeltijd verbonden aan Deloitte en in een nevenfunctie directeur van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime (Den Haag) geweest. Sinds 1 januari 2019 is Arthur Bestuurslid van het IFFC.

Arthur heeft ruim 30 jaar ervaring met het uitvoeren van feitenonderzoek in binnen- en buitenland (w.o. fraude- en integriteitonderzoeken/ faillissementen / financiële kwesties, alsmede complexe geschillen en schadekwesties). Hij werkte bijna 10 jaar als fraudeaccountant bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). 
Arthur treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige.

Arthur heeft diverse publicaties op zijn naam staan betreffende forensische accountancy, ICT en bewijsvoering, fraudeonderzoek, financieel en digitaal rechercheren en fraudepreventie. Hij is als docent verbonden aan de postdoctorale opleiding IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam en geeft regelmatig lezingen en presentaties. Actief geweest als docent bij het NBA, Open Universiteit en voor de rechercheschool. 

Hij heeft diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van de stichting Fraudefilmfestival, bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Forensic Intelligence Network of Excellence (FINE) en penningmeester van de Society for International Development (SID).

Waarom een bijdrage aan het Instituut?

Ik keer terug in Den Haag, de stad van vrede en veiligheid; voor mij is er geen betere plek denkbaar om mijn droom te verwezenlijken, een kennis- en expertisecentrum waar ik meer dan 30 jaar kennis en ervaring in kwijt kan. Voor mij is de cirkel daarmee rond en mijn bijdrage aan een eerlijkere en veiligere samenleving gerealiseerd. 

Laatste posts