HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...

Marnix Somsen

Marnix Somsen is partner bij De Brauw. Hij begon daar in 2014 met een afdeling Regulatory & Criminal Enforcement om het Nederlandse bedrijfsleven bij te staan tegen handhaving door Amerikaanse autoriteiten op het terrein van financieel strafrecht, export controls en sanctieregimes. Marnix studeerde Nederlands recht en bestuurskunde aan de UvA en Amerikaans recht aan Harvard Law School en Columbia Law School. Hij studeerde daar af op de extraterritoriale werking van Amerikaans straf- en bestuursrecht. Marnix is redacteur van het handboek Onderneming en Sanctierecht, voormalig hoofdredacteur en nu lid van de raad van advies van Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, en Country Representative of the IBA-Anti Corruption Committee for the Netherlands.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

De internationale fraudebestrijding staat nog in de kinderschoenen. De regels zijn er en de bedoeling is goed, maar in de praktijk laat de effectiviteit regelmatig te wensen over. Dat leidt enerzijds tot gaten in de handhaving, en anderzijds tot dubbele bestraffing. Daarnaast wordt te vaak het recht van de sterkste – meestal de VS – gehandhaafd, wat ten koste gaat van een goede justitie in andere landen, waaronder Nederland. Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven moeten daarvan niet de dupe worden. Dat kan door nieuwe afdoeningsmodaliteiten te ontwikkelen, het handhavingsklimaat in Nederland te verbeteren en een brug te slaan met de VS.