HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'

Somsen (De Brauw Blackstone Westbroek)

Marnix Somsen is partner bij De Brauw. Hij begon daar in 2014 met een afdeling Regulatory & Criminal Enforcement om het Nederlandse bedrijfsleven bij te staan tegen handhaving door Amerikaanse autoriteiten op het terrein van financieel strafrecht, export controls en sanctieregimes. Marnix studeerde Nederlands recht en bestuurskunde aan de UvA en Amerikaans recht aan Harvard Law School en Columbia Law School. Hij studeerde daar af op de extraterritoriale werking van Amerikaans straf- en bestuursrecht. Marnix is redacteur van het handboek Onderneming en Sanctierecht, voormalig hoofdredacteur en nu lid van de raad van advies van Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, en Country Representative of the IBA-Anti Corruption Committee for the Netherlands.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

De internationale fraudebestrijding staat nog in de kinderschoenen. De regels zijn er en de bedoeling is goed, maar in de praktijk laat de effectiviteit regelmatig te wensen over. Dat leidt enerzijds tot gaten in de handhaving, en anderzijds tot dubbele bestraffing. Daarnaast wordt te vaak het recht van de sterkste – meestal de VS – gehandhaafd, wat ten koste gaat van een goede justitie in andere landen, waaronder Nederland. Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven moeten daarvan niet de dupe worden. Dat kan door nieuwe afdoeningsmodaliteiten te ontwikkelen, het handhavingsklimaat in Nederland te verbeteren en een brug te slaan met de VS.