HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Gerard Bakker

Gerard Bakker was sinds 1986 in dienst van de FIOD , waar hij toetrad tot de managementraad. In 2005  werd hij benoemd in de leiding van de Belastingdienst/Douane Rotterdam. Vervolgens werd hij in 2007 aangesteld als directeur Mededinging bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en later bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Sinds 2014 is hij bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

Waarom een bijdrage aan het instituut?

De huidige samenleving stelt hoge eisen aan integriteit, zowel in de publieke als private sector. Fraudebestrijding in de breedste zin van het woord is daarbij essentieel. Het IFFC beoogt hieraan een effectieve bijdrage te leveren. Door een goede samenwerking tussen partners uit het openbaar bestuur, wetenschap en bedrijfsleven kan hierdoor binnen het IFFC met kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisontwikkeling een unieke en uiterst belangrijke stap worden gezet. Het IFFC wil juist vanuit de maatschappelijke betrokkenheid bij een meer integere samenleving deze brugfunctie vervullen; innovatief, integraal, resultaatgericht en met respect voor ieders verantwoordelijkheid.  

Laatste posts