HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Projecten Project Trendwatch    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur

Vrouwenfelder (BDO Investigations B.V.)

Jethro Vrouwenfelder werkt op de forensische onderzoeksafdeling van BDO waar hij zich, naast de uitvoering van fraudeonderzoeken, richt op vraagstukken ten aanzien van het bevorderen en bewustmaken van integriteit, het identificeren van frauderisico’s en het voorkomen van fraude. 

Zijn carrière in het uitvoeren van feitenonderzoeken begon in 2005 bij PwC waarna hij de overstap maakte naar Integis, waar hij uiteindelijk als managing partner eindverantwoordelijk was voor een deel van de uitgevoerde onderzoeken. In die periode was hij tevens mede-oprichter van het Nederlands Instituut Integriteit Woningcorporaties (NIIWo), destijds opgezet als platform voor kennisdeling over integriteitsvraagstukken bij woningcorporaties. 

Vastgoed vormt een belangrijke rode draad in de onderzoeken die Jethro heeft verricht. Het eerste grote onderzoek waarbij Jethro betrokken was, was een onderzoek naar de vastgoedfraudezaak rondom de Zuidas in Amsterdam. Later werden veel onderzoeken verricht bij Woningcorporaties. Daarnaast verrichtte Jethro onder meer onderzoek bij of voor Nederlandse systeembanken; grote ondernemingen; provincies; gemeentes en ZBO’s.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

Ik ben ervan overtuigd dat het delen van kennis en ervaring tot een betere en meer gerichte aanpak van financieel-economische criminaliteit kan leiden. Onder het mom van leren van anderen en leren van andermans vraagstukken en oplossingen. Vaak zie je dat in één specifieke branche eenzelfde werkwijze van frauderen herhaaldelijk voorkomt. Het delen van kennis is in mijn ogen een klein, maar essentieel onderdeel in het geheel van oplossingen voor het terugdringen van financieel-economische criminaliteit.

Daarnaast geloof ik in de (in potentie bestaande) effectiviteit van samenwerking tussen publieke en private partijen. Ik zie het als een uitdaging om, binnen de mogelijkheden die daartoe bestaan, te onderzoeken op welke wijze private en publieke partijen elkaar kunnen versterken bij het voorkomen van ‘financial crime’.

Met mijn rol binnen IFFC hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van kennis over integriteitsvraagstukken en aan het bevorderen van de publiek private samenwerking op het gebied van ‘financial crime’.