HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Projecten Project Trendwatch

Welten (1Overheid)

Bernard Welten is als buitengewoon raadslid verbonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is een van de initiatiefnemers van 1Overheid. Hij heeft diverse functies bekleed bij de politie, zoals korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, waar hij tot op heden buitengewoon adviseur is. Bernard Welten is op verzoek van de Nationale Politie belast met de herziening van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie.

Waarom een bijdrage aan het instituut?

De respectievelijke ministeries slagen er niet in om een gezamenlijke aanpak tegen de bestrijding van fraude vorm te geven. Samenwerking vindt nu plaats op basis van het beginsel: what’s in it for me. Het eigen belang van opsporende instanties prevaleert boven een collectief resultaat. Door het verbinden en betrekken van betrokken partijen kan het IFFC, gelijk de aanpak van Initiatief 1Overheid, bijdragen aan het doorbreken van de traditionele wijze van fraude-aanpak.