HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Agenda 10-12-2018 IFFC Participantenbijeenkomst    |    Blogs Verbazing, verbijstering, verontwaardiging over de lange hete zomer van 2018    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé datascience en detectie van deviant gedrag    |    Agenda 15-11-2018 IFFC Fraudecafé datascience en detectie van deviant gedrag    |    Nieuwsberichten Kamer Intern Onderzoek zet survey uit naar het (niet) melden van incidenten.    |    Nieuwsberichten Veertig jaar anti-fraudebeleid: criminaliteit loont nog steeds    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker Aftermovie    |    Nieuwsberichten De balans na veertig jaar anti-fraudebeleid? Financieel-economische criminaliteit loont (nog)!

Welkom

Welkom op de website van het IFFC: aanjager van publiek-private samenwerking en multidisciplinaire ontmoetingen tussen professionals met als doel: een effectievere –bestrijding en preventie van Financieel-Economische Criminaliteit (FEC). 

Het IFFC is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie). Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die samenwerken en elkaar ontmoeten in (onderzoeks)projecten en activiteiten. Het IFFC is branche- en sectoroverschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met een nieuwe generatie talentvolle professionals. 

IFFC Bijeenkomsten

Blogs

Interviews