HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers

Welkom

Welkom op de website van het IFFC: aanjager van publiek-private samenwerking en multidisciplinaire ontmoetingen tussen professionals met als doel: een effectievere –bestrijding en preventie van Financieel-Economische Criminaliteit (FEC). 

Het IFFC is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie). Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die samenwerken en elkaar ontmoeten in (onderzoeks)projecten en activiteiten. Het IFFC is branche- en sectoroverschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met een nieuwe generatie talentvolle professionals. 

Bijeenkomsten

Door het organiseren van bijeenkomsten vervult het IFFC een van zijn primaire taken, namelijk het kennisdeling tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen en onderling.  

Ga naar de pagina

Blogs

Interviews