In thematische kamers werken de participanten van het IFFC met elkaar samen. De kamers organiseren hun eigen bijeenkomsten waarin zij naast kennisdeling ook wetenschappelijk onderzoek doen en publicaties schrijven. Het aangaan van partnerships tussen de uiteenlopende organisaties (van branchevereniging tot universiteit) speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij bieden deze bijeenkomsten een unieke mogelijkheid voor intervisie zodat de deelnemende professionals (eventueel gevoelige) kwesties bij elkaar kunnen klankborden. Kenmerkend voor het IFFC is dan ook de gelijkwaardigheid en het vertrouwen tussen de deelnemers.

PROJECTEN

De kamers werken in projecten aan FEC-gerelateerde vraagstukken. Innovatie is een belangrijk aspect in de keuze voor de onderwerpen. Partners uit het gehele FEC-landschap worden betrokken zodat alle invalshoeken worden belicht.

Image by Marco Bianchetti

KAMERS

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16