Op dinsdag 14 maart 2017 is de Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding opgericht. Het verrichten van adequaat onderzoek en waarheidsvinding is van belang voor zowel het blootleggen van financieel-economische criminaliteit als voor het treffen van (nog betere) preventieve maatregelen. Deze multidisciplinaire kamer zal hier vanuit het IFFC een bijdrage aan leveren.

Tijdens de oprichtingsvergadering is het rapport “Nieuwe inzichten in Intern Onderzoek” gepresenteerd naar aanleiding van een verkennend onderzoek dat is gedaan naar de wijze waarop financieel economische incidenten of signalen worden gemeld en afgehandeld binnen organisaties.

 

De presentatie en de discussie die daarop volgde hebben geleid tot een inventarisatie van onderwerpen waar de Kamer zich in eerst instantie op zal focussen.

 

Het is de bedoeling dat aan de hand van concrete vraagstellingen de Kamer met zekere regelmaat met adviezen en aanbevelingen komt die kunnen bijdragen aan een verbetering  van de wijze waarop intern onderzoek wordt verricht en aangestuurd.

Frans Stibbe_edited.jpg

FRANS STIBBE

KAMER VOORZITTER 

Image by Markus Winkler

INTERN ONDERZOEK & WAARHEIDSVINDING

KAMER

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16