top of page

ONDERMIJNINGSMONITOR

In toenemende mate hebben overheden en gemeenten de behoefte om zicht te krijgen op criminaliteit op en via  bedrijventerreinen. De laatste jaren zijn er in toenemende mate signalen van criminele activiteiten op deze terreinen. De focus vanuit overheden op deze problematiek wordt ook steeds groter, omdat deze activiteiten een belemmering vormen voor de herontwikkeling van deze gebieden, de mogelijkheid van de ontwikkeling van eventueel  “wonen” in dit gebied en een blijvend “gezond” gebied in de toekomst.

 

Diverse studies en rapporten die de afgelopen jaren zijn gedaan en uitgebracht, tonen de toegenomen behoefte aan handvaten om zicht te krijgen op de mate van risico die bedrijventerreinen vormen.

 

Binnen de Data Science Kamer  van het IFFC is nu het initiatief genomen om een monitor te ontwikkelen die een nuttige leidraad kan vormen om de (potentiële) risico’s van deze bedrijven terreinen in kaart te brengen en voor overheden en andere relevante partijen een handzaam instrument is  om zicht te krijgen op potentiële  risico’s.

 

Probleemstelling

Er is geen of weinig zicht op activiteiten op bedrijventerreinen. Hierdoor kunnen deze terreinen mogelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van criminele activiteiten, waarbij beïnvloeding van private partijen en overheden plaatsvindt om deze activiteiten te kunnen continueren en opbrengsten in het normale economische verkeer te brengen.

 

Ontwikkeling monitor

De werkgroep van de Data Science Kamer van het IFFC heeft expertise beschikbaar gesteld om een eerste model te ontwikkelen van een Monitor Bedrijventerreinen waarmee inzicht in mogelijke ondermijnende activiteiten gecreëerd wordt. Relevante stakeholders  krijgen hiermee inzicht en kunnen op basis hiervan  -indien nodig-  gerichte interventies plegen om risico’s te verminderen en problemen op te lossen. De eerste fase levert een mogelijk methode en een voorstel voor een meer structurele aanpak.

Bij vragen over dit project kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Data Science Kamer - John Mooring. 

bottom of page