ONDERMIJNINGSMONITOR

In toenemende mate hebben overheden en gemeenten de behoefte zicht te krijgen op criminaliteit op en via  bedrijventerreinen. De laatste jaren zijn er in toenemende mate signalen van criminele activiteiten op deze terreinen. De focus vanuit overheden op deze problematiek wordt ook steeds groter, omdat deze activiteiten een belemmering vormen voor de herontwikkeling van deze gebieden, de mogelijkheid van de ontwikkeling van eventueel  “wonen” in dit gebied, en een blijvend “gezond” gebied in de toekomst.

 

Diverse studies en rapporten welke de afgelopen jaren zijn gedaan en uitgebracht, tonen de toegenomen behoefte aan handvaten om zicht te krijgen op de mate van risico die bedrijventerreinen vormen.

 

Binnen de Data Science Kamer i.o. (DSK) van het IFFC is nu het initiatief genomen om een monitor te gaan ontwikkelen die een nuttige handleiding kan vormen om de (potentiële) risico’s van deze bedrijven terreinen in kaart te brengen en voor overheden en andere relevante partijen een handzame tool vormen om zicht te krijgen op potentiële  risico’s.

Probleemstelling

Er is geen of weinig zicht op activiteiten op bedrijventerreinen. Hierdoor kunnen deze terreinen mogelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van criminele activiteiten, waarbij beïnvloeding van private partijen en overheden plaatsvindt om deze activiteiten te kunnen continueren en opbrengsten in het normale economische verkeer te brengen.

 

Ontwikkeling monitor

De werkgroep van de DSK van het IFFC heeft expertise beschikbaar gesteld om een eerste model te ontwikkelen van een Monitor Bedrijventerreinen waarmee inzicht in mogelijke ondermijnende activiteiten gecreëerd wordt. Relevante stakeholders  krijgen hiermee inzicht en kunnen op basis hiervan  -indien nodig-  gerichte interventies plegen om risico’s te verminderen en problemen op te lossen. Deze eerste fase levert een mogelijk mode en een voorstel voor een meer structurele aanpak.

Voor meer informatie over dit project kan er contact worden opgenomen met de voorzitter van de Data Science Kamer - Nienke van den Berg. 

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16