top of page
Image by Murai .hr

IFFC  FEC  TALKS 

Strijden tegen crimineel gewin
Video afspelen

Aflevering 1: Caspar Hermans - Strijden tegen crimineel gewin
Caspar Hermans en Jethro Vrouwenfelder bespreken het onderzoeksessay "Strijden tegen crimineel gewin"wat Caspar recent, samen met Hans (J.C.J) Boutellier heeft gepubliceerd.

bottom of page