Image by fabio

DATA SCIENCE 

KAMER

Voorzitter: Nienke van den Berg

Secretaris: Dirk Bril

AANLEIDING

Data Science en de hieronder vallende technologieën, zijn steeds bepalender in het verkrijgen van inzicht en op basis hiervan de mogelijke preventieve maatregelen en interventies in alle maatschappelijke vraagstukken, waaronder financieel economische criminaliteit. Een data science kamer is een zinvolle aanvulling in de activiteiten van het IFFC.

DOELSTELLING

Bijdragen aan preventie, detectie en correctie van financieel economische criminaliteit, door vanuit de Data Science Kamer samen te werken op het gebied van/om te komen tot:
 

  • Kennis verzamelen en delen in brede zin;

  • Inzicht organiseren in structuren, systeemfouten, patronen en trends in financieel economische criminaliteit en de ontwikkelingen daarin;

  • Mogelijke oplossingen, interventies en aanpakken formuleren voor gemeenschappelijke vraagstukken;

  • Financiële en reputatieschade voorkomen en/of mitigeren.

PLAN VAN AANPAK

  • Organiseren van periodieke publiek-private bijeenkomsten, zoals meet-ups, workshops, presentaties, conferenties of een bijdrage leveren aan relevante bijeenkomsten

  • Creëren van inzicht op ontwikkelingen en systeemfouten op het gebied van financieel economische criminaliteit door het inrichten en uitvoeren van periodieke data-gestuurde trendanalyse (trendwatch) op relevante onderwerpen

  • Formuleren van mogelijke vormen van samenwerking in de aanpak van FEC;

  • Publicaties;

  • Formuleren van onderzoeksvragen, het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering en deze realiseren.

De Data Science Kamer heeft ook het project "Ondermijningsmonitor" geïnitieerd. 

 

 

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16