top of page

Acerca de

Arthur de Groot

Arthur de Groot

Voorzitter

Arthur de Groot is registeraccountant en in 1997 in dienst getreden bij Deloitte. Hij heeft Deloitte Forensic & Dispute Services opgezet. Vanaf 1 juni 2015 is Arthur in deeltijd verbonden aan Deloitte en in een nevenfunctie tot 2019 directeur geweest van het IFFC.

Arthur heeft ruim 30 jaar ervaring met het uitvoeren van feitenonderzoek in binnen- en buitenland (w.o. fraude- en integriteitonderzoeken/ faillissementen / financiële kwesties, alsmede complexe geschillen en schadekwesties). Hij werkte bijna 10 jaar als fraudeaccountant bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).

Marijke Wolfs.jpeg

Marijke Wolfs

Lid Raad van Advies

Marijke Wolfs  is directeur van ICC Nederland, de Nederlandse afdeling van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld. ICC zet zich in voor een internationaal gelijk speelveld voor internationaal zakendoen, waaronder de aanpak van corruptie.

 

Na haar studie (Bedrijfskunde, Internationale Betrekkingen) werkte Wolfs bij het Ministerie van Economische Zaken, onder andere als hoofd Kenniscentrum Internationaal Ondernemen, en later bij diverse ondernemingen als adviseur. Sinds 2011 is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ICC Nederland, dat de aanpak van corruptie tot één van de speerpunten maakte. Zij is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit.

Marnix Somsen.jpg

Marnix Somsen

Lid Raad van Advies

Marnix Somsen is partner bij De Brauw. Hij begon daar in 2014 met een afdeling Regulatory & Criminal Enforcement om het Nederlandse bedrijfsleven bij te staan tegen handhaving door Amerikaanse autoriteiten op het terrein van financieel strafrecht, export controls en sanctieregimes.

 

Marnix studeerde Nederlands recht en bestuurskunde aan de UvA en Amerikaans recht aan Harvard Law School en Columbia Law School. Hij studeerde daar af op de extraterritoriale werking van Amerikaans straf- en bestuursrecht. Marnix is redacteur van het handboek Onderneming en Sanctierecht, voormalig hoofdredacteur en nu lid van de raad van advies van Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, en Country Representative of the IBA-Anti Corruption Committee for the Netherlands.

Guus Wesselink.jpg

Guus Wesselink

Lid Raad van Advies

Guus Wesselink is in zijn carrière bij de politie en verzekeraars steeds bezig geweest met vernieuwingen in de bestrijding van criminaliteit. Het begon met de oprichting van de Fraudecentrale bij CRI begin jaren '80. Vanuit bestuursfuncties bij de voormalige Rechercheschool en het Studiecentrum Warnsveld volgde de bedrijfsmatige aanpak in het rechercheproces.

 

Na de overstap naar de verzekeringsbranche volgden de oprichting van de stichtingen VAR, AVc en Meld Misdaad Anoniem, alsmede het voorzitterschap van het Overleg Verzekeringsfraude binnen de verzekeringswereld. Bovenliggende insteek was te allen tijde de publiek-private samenwerking , waardoor een groot (internationaal) multidisciplinair netwerk ontstond. Guus is sinds 2013 met pensioen en actief in zijn netwerk.

Gerald Santing.jpg

Gerald Santing

Lid Raad van Advies

Gerald Santing startte zijn loopbaan bij ABN-AMRO in 1975, stapte in 1990 over naar het levensverzekeringsbedrijf Olma en werd vervolgens lid van de RvB van een landelijk werkende tussenpersoon (thans Meeús).

 

In 2000 werd hij managing partner financial advisory services bij Deloitte. Na 30 jaar aan de commerciële kant van de financiële sector actief geweest te zijn stapte hij in 2004 over naar de toezichthouder AFM. Daarna was hij van 2009 tot 2013 werkzaam als directeur van de financiële toezichthouder in Dubai, de DFSA. Op dit moment is hij onder meer actief als voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Xerox.

bottom of page