©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

FRAUDEONDERZOEKER

IN ACTIE

MAATSCHAPPIJ, INNOVATIE & TRENDS

SAMENWERKEN

FOLLOW THE MONEY - OVER DE GRENZEN HEEN

ONDERZOEK VAN FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

LARS MULLER

SDG: ALGORITMES BIJ OPSPORING VAN MENSENHANDEL

JILL COSTER VAN VOORHOUT

AANPAK FEC & ONDERMIJNING IN DE PRAKTIJK

 

PAUL DEPLA

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

MARCEL VEENSWIJK

OMVANG FOUT GELD IN NL

BRIGITTE UNGER

2

WAARHEIDSVINDING & CRIMINOLOGIE

 

CLARISSA MEERTS

TRENDS IN FRAUDE EN CORRUPTIE-BESTRIJDING

ANDREA WIEGMAN

FEC - INTELLIGENCE 2.0

 

BELLINGCAT

ONDERZOEK NAAR (VERZEKERINGS) FRAUDE DOE JE SAMEN

 

YOLANDA VAN SETTEN

UPDATE CORRUPTIEBESTRIJDING 

PAUL VAN VLAANDEREN

3

 

FRAUDEONDERZOEK VOOR ACCOUNTANTS

ARIEN OSKAM

CASE STUDY

A.I. & FRAUDE

JEROEN GOUDSMIT

DATA SCIENCE DOE JE SAMEN

NIENKE VAN DEN BERG

FEC BESTRIJDING DOOR DE SERIOUS CRIME TASK FORCE

WITWASSEN EN ZWARE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

HENK VERMEER

FORENSICS LABS

1, 2 & 3

ESCAPE ROOM 

MYRTHE VAN BENEDEN

LARS MØLLER

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

PAUL DEPLA

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Brigitte%20Unger_edited.jpg

BRIGITTE UNGER

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

YOLANDA VAN SETTEN

Onderzoek naar verzekeringsfraude doe je samen

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

ANDREA WIEGMAN

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

ARIEN OSKAM

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

PaulVlaanderen.jpg

PAUL VLAANDEREN

minimalistische titel

 Paul Vlaanderen is de voorzitter van Transparency International Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldwijde anti-corruptiebeweging. Hij heeft vele publieke sector functies bekleed in nationale en internationale gremia. Tot voor kort was hij de Bewindvoerder voor Nederland in de Raad van Bestuur van de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD) in Londen, waar hij o.m. enkele jaren het Audit Comité van de bank voorzat. Daarvoor fungeerde hij als roterend president van het mondiale intergouvernementele anti-witwas forum Financial Action Task Force (FATF) in Parijs.

JILL COSTER VAN VOORHOUT

minimalistische titel

Mr. dr. drs. Jill Coster van Voorhout is sociologe en jurist, alsmede gepromoveerd in strafrecht en mensenrechten. Zij is verbonden aan de Vakgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. In haar interdisciplinaire onderzoek richt zij zich op empirische aspecten van strafrechtelijke problematiek en strafrechtelijke oplossingen voor sociale ordeningsvraagstukken. Zo heeft zij onder meer in een publiek-privaat samenwerkingsverband met banken en publieke partijen onderzoek verricht naar de wijze waarop slachtoffers van mensenhandel in bankgegevens kunnen worden gedetecteerd, om daarop het geld dat met dit misdrijf wordt verdiend te volgen en tot slot daarin de netwerken, structuur en patronen van mensenhandel te ontdekken.

MARCEL VEENSWIJK

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Nienke vanden Berg.jpg

NIENKE VAN DEN BERG

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Ross Higgins.jpg

Ross Higgins

FEC - Intelligence 2.0

Ross Higgins is a financial investigator. Since joining Bellingcat in 2016 Ross has concentrated on the abuse of corporate vehicles in the UK, most prominently Scottish Limited Partnerships ("SLPs") which have been used to facilitate several global money laundering scandals. Ross was the lead researcher in Bellingcat's joint report with Transparency International UK "Offshore in the UK". His latest major report "Smash and Grab - the UK's Money Laundering Machine" was published in 2019. His work has been cited in the Houses of Parliament, as well as media outlets including the Times, the Guardian, Business Insider and the Herald.

Foto Clarissa Meerts.jpg

CLARISSA MEERTS

minimalistische titel

Dr. Clarissa Meerts is criminologe en werkzaam als universitair docent (UD) bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar particuliere opsporing, buiten-strafrechtelijke afdoening van interne normovertredingen en publiek-private samenwerking. Haar onderzoeksinteresses betreffen onder meer financieel-economische criminaliteit, particuliere opsporing, publiek-private samenwerking en ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

JEROEN GOUDSMIT

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

HENK VERMEER

minimalistische titel

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.