©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

BREAKOUT SESSIES

Click op de titel van de breakout sessie voor meer informatie over de inhoud. 

FRAUDEONDERZOEKER

IN ACTIE

MAATSCHAPPIJ, INNOVATIE & TRENDS

SAMENWERKEN

FOLLOW THE MONEY - OVER DE GRENZEN HEEN

BREAKOUTSESSIE 1 - 11.30-12.30

SDG16: MET ALGORITMES FEC DE WERELD UIT

JILL COSTER VAN VOORHOUT

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

MARCEL VEENSWIJK

FOUT GELD EN VASTGOED, FOLLOW THE MONEY

BRIGITTE UNGER

HANS NELEN

MAAR HET KAN OOK ANDERS

CLARISSA MEERTS

BREAKOUTSESSIE 2 -  13.30-14.30

FEC - INTELLIGENCE 2.0

ROSS HIGGINS/

BELLINGCAT

PHISHING - A BOOK OF CRIME

 

 

YOLANDA VAN SETTEN

BREAKOUTSESSIE 3  - 15.00-16.00

CASE STUDE A.I. & FRAUDE

JEROEN GOUDSMIT

DATA SCIENCE DOE JE SAMEN

NIENKE VAN DEN BERG

FEC BESTRIJDING DOOR DE SERIOUS CRIME TASK FORCE

JEROEN POELERT/MAARTEN RIJSSENBEEK/ADRIAAN VAN DORP

FORENSICS LABS

ESCAPE ROOM 

POLITIEACADEMIE/FIOD

SPREKERS

LARS MØLLER

Onderzoek van financieel-economische criminaliteit

In 2019 heeft Lars Møller Lumen Lawyers opgericht met als doel advocatuur op een andere en meer innovatieve wijze uit te oefenen. Een manier die zowel de cliënt als de medewerkers meer recht doet. Daarvoor is hij partner geweest bij AKD en Wladimiroff Advocaten. De laatste jaren adviseert hij veelvuldig over compliance en integriteit. Daarbij legt hij steeds vaker de nadruk op preventie, bijvoorbeeld door gedragscodes in te voeren waar vooraf draagvlak voor is gecreëerd onder de medewerkers.

JILL COSTER VAN VOORHOUT

SDG16: Met algoritmes FEC de wereld uit

Mr. dr. drs. Jill Coster van Voorhout is sociologe en jurist, alsmede gepromoveerd in strafrecht en mensenrechten. Zij is verbonden aan de Vakgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. In haar interdisciplinaire onderzoek richt zij zich op empirische aspecten van strafrechtelijke problematiek en strafrechtelijke oplossingen voor sociale ordeningsvraagstukken. Zo heeft zij onder meer in een publiek-privaat samenwerkingsverband met banken en publieke partijen onderzoek verricht naar de wijze waarop slachtoffers van mensenhandel in bankgegevens kunnen worden gedetecteerd, om daarop het geld dat met dit misdrijf wordt verdiend te volgen en tot slot daarin de netwerken, structuur en patronen van mensenhandel te ontdekken.

MARCEL VEENSWIJK

Publiek Private Samenwerking, een model

Prof.dr. Marcel Veenswijk is kernhoogleraar Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken rond cultuurverandering en interventievraagstukken in complexe organisatienetwerken en is gebundeld in het onderzoeksprogramma ‘Change at work. Hij heeft een leerstoelgroep opgebouwd die zich specialiseert in thema’s rond publiek-private partnerschappen, ‘samenwerkingscultuur’ culturele transformatie en ‘narratives of change’. Hij is sparringpartner van raden van bestuur van beeldbepalende Nederlandse publieke en private organisaties op het gebied van visieontwikkeling en cultuurverandering.

CLARISSA MEERTS

Maar het kan ook anders

Dr. Clarissa Meerts is criminologe en werkzaam als universitair docent (UD) bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar particuliere opsporing, buiten-strafrechtelijke afdoening van interne normovertredingen en publiek-private samenwerking. Haar onderzoeksinteresses betreffen onder meer financieel-economische criminaliteit, particuliere opsporing, publiek-private samenwerking en ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

Ross Higgins

FEC - Intelligence 2.0

Ross Higgins is a financial investigator. Since joining Bellingcat in 2016 Ross has concentrated on the abuse of corporate vehicles in the UK, most prominently Scottish Limited Partnerships ("SLPs") which have been used to facilitate several global money laundering scandals. Ross was the lead researcher in Bellingcat's joint report with Transparency International UK "Offshore in the UK". His latest major report "Smash and Grab - the UK's Money Laundering Machine" was published in 2019. His work has been cited in the Houses of Parliament, as well as media outlets including the Times, the Guardian, Business Insider and the Herald.

SERV WIEMERS

Update: corruptie-bestrijding 2020

Serv Wiemers is per 2019 werkzaam als Executive Director van Transparency International Nederland. Zijn hele loopbaan is hij actief in internationaal recht en internationale betrekkingen. Zo was hij diplomaat op in Peking, China, adviseur van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Director Investment Climate bij het Netherlands Foreign Investment Agency, Executive Director van The Hague Institute for Global Justice, Director van de Netherlands Business Support Offices en campagnevoerder voor de rechten van inheemse volken. Serv werkte vele malen als verkiezingswaarnemer voor de OVSE in Midden- en Oost-Europa. Hij schreef boeken over verkiezingswaarneming, het nieuwe China en Noord-Amerikaanse indianen. 

JEROEN GOUDSMIT

Case study A.I. en fraude

Dr. Jeroen Goudsmit is kerndocent bij postgraduate opleiding Compliance & Integriteitmanagement[1] aan de de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier houdt hij zich bezig met het raakvlak tussen Technologie en Compliance. Hij werkt als Manager Forensic Analytics bij PwC en studeerde Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde in de Wiskundige Logica.

JEROEN POELERT

FEC bestrijding door de Serious Crime Task Force

Jeroen Poelert is 23 jaar werkzaam binnen de opsporing van zware (financieel economische) criminaliteit in verschillende rollen. Sinds 2 jaar is hij plaatsvervangend hoofd van de Landelijke Recherche met als speciaal aandachtsgebied de aanpak van excessief geweld en witwassen.

ADRIAAN VAN DORP

FEC bestrijding door de Serious Crime Task Force

Adriaan van Dorp is Managing Director Security & Integrity Management bij ABN amro. In zijn functie geeft hij leiding aan meerdere expert teams: Ethics and Integrity, Forensic Investigations en Data analyses, Crime prevention, The intelligence centre for Non Financial Risk en het Internationale netwerk van financiële criminaliteit officers in Azië, Europa en Noord- en Zuid Amerika.

RINSKE FIETEN

Onderzoek van financieel-economische criminaliteit

Rinske Fieten is sinds 2019 Directeur Centrale Organisatie Integriteit bij het Ministerie van Defensie. Dit is een organisatie van 75 deskundigen op het gebied van interne onderzoeken, onderwijs & kennisontwikkeling en advisering op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Daarvoor is zij werkzaam geweest als Corporate Integrity, Risk & Compliance Officer bij ProRail en als advocaat bij Stibbe. Naast haar huidige functie is zij Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank van Overijssel, afdeling bestuursrecht.

PAUL DEPLA

Aanpak FEC en ondermijning in de praktijk

Paul Depla is burgemeester van Breda sinds maart 2015. Als burgemeester maakt hij zich hard voor een grenzeloos, groen en gastvrij Breda. In een dergelijke stad is er geen plaats voor ondermijning en drugscriminaliteit. Hij steekt daarom veel energie in het verstoren en voorkomen van de drugsindustrie. In dit kader is hij ook een warm voorstander van de regulering van de hennepindustrie zodat er afscheid genomen kan worden van het failliete gedoogbeleid Nederland.

Voor zijn komst naar Breda was hij 5 jaar burgemeester van Heerlen en 10 jaar wethouder in Nijmegen. Paul Depla studeerde sociologie en politicologie en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg met een studie naar de vernieuwing van de lokale democratie.

BRIGITTE UNGER

Omvang fout geld in NL

Prof. dr. Brigitte Unger is als hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft de grootte van Money Laundering (Witwassen) gemeten met betrekking tot Nederland in 2006. Daarnaast heeft ze drie boeken gepubliceerd in samenwerking met Edward Elgar over Money Laundering en heeft ze  meerdere academische artikelen geschreven over het onderwerp. Verder is ze consultant van het Ministerie van Financiën, het UNODC, de EU en EUROSTAT betreffende Money Laundering kwesties.

ANDREA WIEGMAN

Trends in fraude en corruptie-bestrijding

Andrea Wiegman (1973) is expert in netwerktrendwatchen en trendonderzoeker bij de FIOD, daar is ze verantwoordelijk voor het publiek-private samenwerkingsplatformTrends4fi.

YOLANDA VAN SETTEN

Phishing - a book of crime

Yolanda van Setten is werkzaam als officier van justitie in Breda en Middelburg. Per 1 maart 2013 werd zij cybercrime officier voor Zeeland, Brabant en Limburg. Vanaf 1 januari 2016 werd zij IRC-officier en cybercrime-officier voor het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Vanaf mei 2019 concentreert zij zich op ondermijning, bijzondere zaken, TGO’s en uiteraard cybercrime. In de tussentijd is zij ook aangesteld als plaatsvervangend AG.

ARIEN OSKAM

Fraudeonderzoek voor accountants

Ariën Oskam is een gedreven registeraccountant met meer dan 16 jaar ervaring in het uitvoeren vaneen variëteit aan financiële onderzoeken. Naast ervaring in het uitvoeren en aansturen van accountantscontroles bij internationale en nationale cliënten in diverse branches, heeft hij een sterk track record in financieel juridische onderzoeken in opdracht van het bedrijfsleven, advocaten, belangenorganisaties, curatoren en overheidsinstanties. Tevens is hij ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

NIENKE VAN DEN BERG

Data-science doe je samen - kamer IFFC

Mr. Nienke van den Berg is een ervaren manager in het opzetten van nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity, cybercrime en data science. Daarbij heeft zij een bijzondere focus op het vormgeven van ketensamenwerking en publiek-private partnerschappen. Van den Berg heeft Z-CERT, de nationale sectorale CERT voor de zorg als organisatie opgebouwd en de dienstverlening ingericht. Z-CERT is operationeel sinds juni 2017 en is het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Eerder heeft ze dit gedaan met GOV-CERT, dat later is overgegaan in het NCSC. Ook heeft zij aan de wieg gestaan van het Team High Tech Crime van de Nationale Politie.

MAARTEN RIJSSENBEEK

FEC bestrijding door de Serious Crime Task Force

Maarten Rijssenbeek is zijn carrière gestart als ondernemingsrecht- en strafrechtadvocaat. Na 7 jaar advocatuur is hij overgestapt naar het Openbaar Ministerie, waar hij 10 jaar lang heeft gewerkt als officier van justitie en plaatsvervangend advocaat-generaal. In die periode heeft hij diverse fraude, corruptie en witwaszaken onderzocht en naar zitting gebracht. Van 2014 tot 2020 was hij als landelijk officier TF verantwoordelijk voor de coördinatie van de opsporing en vervolging van terrorismefinancieringszaken. Hij was lid van de Nederlands delegatie van de Financial Action Taskforce (FATF) en gastdocent bij de universiteit Leiden op het gebied van terrorismefinanciering en sancties. Maarten is per 1 januari 2020 benoemd als partner forensic & financial crime bij Deloitte.

HENK VERMEER

Witwassen en zware georganiseerde criminaliteit

Henk Vermeer is hoofd van één van de thematische afdelingen van de Dienst Landelijke Recherche. Zijn afdeling bevat financiële rechercheteams die zware en georganiseerde criminaliteit bestrijden vanuit een financiële invalshoek. Henk Vermeer startte zijn carriere in 1980 als financieel rechercheur bij de FIOD.  In 2001 maakte hij de overstap naar de Politie en werd hij teamleider van een team forensische accountants en andere financieel specialisten binnen de Nationale Recherche. In 2009 werd hij teamleider van het eerste financiële rechercheteam dat binnen de Nationale Recherche zelfstandig opsporingsonderzoek verrichtte. Bij de vorming van de Dienst Landelijke Recherche volgde in 2013 de rol van hoofd van de afdeling Financiële Recherche, die inmiddels uit vier rechercheteams bestaat.