top of page

Acerca de

BUREAU 

Tina Colls-Vagnholm.jpg

Tina Colls-Vagnholm

Operationeel Directeur

Tina heeft een internationale achtergrond met vele jaren ervaring in het opzetten en aansturen van netwerkorganisaties. in 2012 schreef ze haar Master scriptie over een compliance gerelateerd onderwerp en heeft na  het afronden van haar studie onder andere in Pretoria, Londen en Kopenhagen haar carrière mogen starten.

Tina is sinds 2019 werkzaam bij het IFFC en hoopt nog vele jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie. 

 

Tina maakt geen deel uit van het IFFC bestuur.

BUREAU 

Adriaan van Dorp.JPG

Adriaan van Dorp

Voorzitter

Adriaan van Dorp is Directeur Security & Intelligence Management bij ABN AMRO. Verantwoordelijk voor een team van professionals, die zich bezig houden met opsporing, onderzoek en preventie van financiële criminaliteit.

Adriaan is in de Publieke Sector, in verschillende managementfuncties werkzaam geweest bij het Politiekorps Amsterdam-Amstelland en het Korps landelijke Politiediensten. In zijn laatste rol  was hij als commissaris verantwoordelijk voor de Intelligence unit van de Nationale Recherche.

BUREAU 

Martin van Manen ovaal 4.jpg

Martin van Manen

Bestuurslid

Martin heeft uiteenlopende functies gehad in zowel de bancaire als de consultancy sector op de inhoudelijke terreinen governance, compliance, risk en security.  Naast zijn functie bij IFFC is hij partner bij InGovernance. Daarvoor was hij achtereenvolgens directeur Compliance en Veiligheidszaken bij De Volksbank, partner bij Ordina Consulting en director bij ING Group.

 

Martin is overtuigd van nut en noodzaak om samenwerking en uitwisseling tussen partijen vorm te geven met als doel financiële criminaliteit aan te pakken en te voorkomen.

BUREAU 

Ton van Tulder.jpg

Ton van Tulder

Bestuurslid

Ton heeft een gevarieerde achtergrond waarbij hij de laatste jaren de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit als manager bij SNS Reaal (nu de Volksbank) en ABNAMRO mede vorm heeft gegeven.

 

Hierbij heeft Ton ook veel gewerkt in Publiek Private Samenwerkingsprojecten, waar banken effectief samenwerken met Publieke Partijen om criminaliteit effectief aan te pakken. Voor die tijd is Ton toezichthouder geweest bij DNB en de AFM nadat hij vanuit de accountancy en consultancy bij KPMG zowel nationaal als internationaal actief was.

BUREAU 

Jethro Vrouwenfelder.jpeg

Jethro Vrouwenfelder

Bestuurslid

Jethro is werkzaam bij de afdeling Security & Integrity Management van ABN AMRO Bank (AAB). Hij is daar onder meer het eerste aanspreekpunt voor fraudepreventie bij en in relatie tot de corporate klanten van AAB. Ook is hij betrokken bij het maken van analyses van financial crime bij klanten van AAB. Voorts is Jethro actief in het team dat verantwoordelijk is voor initiatieven in het kader van publiek private samenwerking.

 

Daarvoor was Jethro onder meer een aantal jaar werkzaam bij het onderdeel Investigations van Forensics & Financial Crime van Deloitte. Ook werkte hij op de forensische afdelingen van PwC en BDO.

 

Sinds 2004 is hij actief in de wereld van de fraudeonderzoeken. Het begon met een onderzoek naar de grote vastgoedfraude aan de Amsterdamse Zuidas. Sindsdien was hij betrokken bij onderzoeken bij woningcorporaties, banken, partijen uit de automotive industrie en overheidsinstellingen. Jethro is groot voorstander van de inzet van digitale hulpmiddelen gedurende de onderzoeken. Hij is daarnaast overtuigd van de kracht van samenwerking tussen publieke en private partijen.

BUREAU 

Kristina Linke.jpg

Kristina Linke

Bestuurslid

Kristina is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen als onderzoeker en docent. 

 

Zij is in 2012 gepromoveerd op onderzoek naar de betrokkenheid van de financial controller bij verslaggevingsfraude. Zij publiceert nationaal en internationaal over fraude gerelateerde onderwerpen en is in het bijzonder geïnteresseerd in het hoe en waarom de mens foute keuzes hierin maakt. Het uitdragen van kennis over fraude risico’s om fraude preventie te verbeteren is haar passie. Kristina spreekt op congressen, bij bedrijven en geeft onderwijs aan studenten op de Universiteit en de opleiding tot register controller. Daarnaast heeft zij toezichthoudende functies waar zij haar financiële expertise inbrengt.

bottom of page