top of page

ASSET TRACING & RECOVERY

De Kamer Asset Tracing & Recovery bestaat uit advocaten (civiel- en strafrechtelijk), forensisch accountants, onderzoekers, compliance officers, vertegenwoordigers van financiële instellingen, FIOD & het Openbaar Ministerie.

Asset tracing & recovery als middel bij de bestrijding van financiële criminaliteit is in Nederland relatief onbekend. Dat is anders in de zogenaamde common law jurisdicties. Van juridische concepten zoals toegepast in common law jurisdicties valt in Nederland het nodige te leren.

 

Deze kamer verdiept zich in de bestaande mogelijkheden van grensoverschrijdende asset recovery  en informatievergaring (discovery) en beoogt de knelpunten in de Nederlandse context in kaart te brengen. Verkend wordt of en in hoeverre de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de diverse gremia in het publieke en private domein verbeterd kan worden.

De kamer behandelt thema's als: 

  • uitwisseling van informatie privaat/publiek, bestaande mogelijkheden en wensen, 

  • samenwerking publiek/privaat, 

  • wat te leren van bestaande mogelijkheden in common law jurisdicties, zoals third party disclosure orders, 

  • ontwikkelen van best practices en 

  • litigation funding.

Kees van de Meent_edited.jpg

KEES VAN DE MEENT

CO-KAMER VOORZITTER 

Cathalijne van der Plas_edited.jpg

CATHALIJNE VAN DER PLAS

CO-KAMER VOORZITTER

bottom of page