zoek

Young Financial Crime

IFFC - Young Financial Crime 

Young Financial Crime is onderdeel van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime, het IFFC. Het IFFC heeft als doel om binnen het landschap van Financieel Economische Criminaliteit te zorgen voor innovatie op het gebied van onderzoek, samenwerking en educatie. Young Financial Crime is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. 

Missie 

De missie van Young Financial Crime luidt als volgt: “het verkrijgen en samenvoegen van meer kennis en ervaring op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit door het bundelen van jonge professionals uit verscheidene disciplines”. 

Pijlers

Young Financial Crime heeft om de uitvoering van haar missie te structureren de volgende pijlerstructuur ingericht. 

Knowledge 

Gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van (de bestrijding van) Financieel Economische Criminaliteit. Binnen deze pijler nemen het (laten) doen van en het publiceren van onderzoek naar FEC en het vergaren van kennis een centrale plaats in. 

Innovation

Gericht op het bewerkstelligen van innovatie binnen (de bestrijding van) Financieel Economische Criminaliteit. Binnen deze pijler nemen het monitoren en voorspellen van trends in opsporing, preventie en reparatie van FEC en FEC zelf een centrale plaats in.

Sharing

Gericht op het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied van (de bestrijding van) Financieel Economische criminaliteit. Binnen deze pijler nemen het uitwisselen van informatie en contacten tussen FEC-bestrijders en het samenwerken met soortgelijke organisaties als het IFFC een centrale plaats in.

Neem contact op voor meer informatie, of volg YFC op LinkedIn

Direct participant worden? Jongeren tot 35 jaar zijn al participant voor €100,- per jaar (normaal: €250,-). Klik hier