zoek

Over het IFFC

Financieel-economische criminaliteit (FEC) verandert in zowel omvang als gedaante. Technologische ontwikkelingen en globalisering leiden tot (grensoverschrijdende) schaalvergroting van FEC-vraagstukken met grote maatschappelijke impact. Niet alleen de cijfers zijn verontrustend, maar zeker ook de onzichtbare en ondermijnende effecten.

De bestrijding van FEC is versnipperd in meerdere opzichten. Strategie, visie, aanpak en uitvoering lopen vaak uiteen. Het is in de fraude- en corruptiebestrijding van belang over de grenzen van de eigen organisatie, sector en sociale omgeving heen te kijken en meer samen te werken. 

Het IFFC biedt een onafhankelijk platform voor publieke en private partijen om elkaar te ontmoeten, om theorie aan praktijkervaring te koppelen en om vanuit verschillende disciplines op een innovatieve manier te kijken naar FEC-vraagstukken met grote maatschappelijke impact. Als (internationale) netwerkorganisatie faciliteert en stimuleert het IFFC publiek-private samenwerking, (internationaal) onderzoek en kennisdeling.