zoek

Over het IFFC

Het IFFC is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van FEC.

Het is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie).

Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die (onderzoeks)projecten samenwerken in activiteiten. Het IFFC is branche- en sector-overschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met de nieuwe generatie talentvolle professionals.

Het IFFC is gevestigd in Den Haag: de internationale stad van vrede, recht en veiligheid, die zich toelegt op het verbinden van technologie, conflictbeheersing en recht. Als Nederlands kennis- en expertise platform op het gebied van FEC zoekt het IFFC de verbinding met vergelijkbare internationale organisaties.