zoek

Strategie & Beleid

Strategie

Het IFFC initieert en stimuleert een meer efficiënte preventie en bestrijding van FEC ter bevordering van een veiligere en meer weerbare samenleving en een gezonde economie. Het IFFC faciliteert de interactie tussen verschillende partijen die bij de bestrijding van FEC betrokken zijn (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen).

Kernwaarden:

  • Onafhankelijkheid
  • Integriteit
  • Betrouwbaarheid
  • Deskundigheid

Doel:

Het voornaamste doel van het IFFC is het samenbrengen van individuen, organisaties, en bedrijven die zich bezighouden met de preventie en bestrijding van FEC. Als (internationale) netwerkorganisatie faciliteert en stimuleert het IFFC publiek-private samenwerking, onderzoek, en kennisdeling op dit gebied. Hiermee is het IFFC dé kennispartner inzake FEC-vraagstukken voor zowel publieke en private partijen.

Thema's:

De activiteiten van het IFFC richten zich op de volgende vijf hoofdthema's:

  • Verschijningsvormen van FEC;
  • Belanghebbenden van FEC;
  • Oorzaken van FEC;
  • Regelgeving, handhaving en compliance;
  • Integriteit, gedrag en organisatie

Beleid

Financieel-economische criminaliteit (FEC) verandert in zowel omvang als gedaante. Technologische ontwikkelingen en globalisering leiden tot (grensoverschrijdende) schaalvergroting van FEC-vraagstukken met grote maatschappelijke impact. Daarnaast is het aantal technologische trends en de snelheid waarmee deze zich ontwikkelen zo groot dat het moeilijk is om overzicht te behouden of de impact hiervan te begrijpen. Ook zorgt de toenemende (internationale) rechtshandhaving voor meer zichtbaarheid van FEC.

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om over de grenzen van de eigen organisatie, sector en sociale omgeving heen te kijken. De huidige fraude- en corruptiebestrijding is versnipperd in meerdere opzichten; strategie, visie, aanpak en uitvoering lopen vaak uiteen. Eenheid en samenwerking moeten leiden tot meer rendement, een hogere efficiency en impact en dus tot minder directe schade.

Het Institute for Financial Crime (IFFC) wil deze versnippering tegegaan om te voorkomen dat schade en risico's alleen maar groter worden. Lees hier meer over in het beleidsdocument van het IFFC.