zoek

Raad van Advies

Op maandag 27 juni 2016 vond in het Oude Stadhuis van Den Haag de installatie plaats van de Raad van Advies. De RvA bestaat uit 9 leden, namelijk: Gerard Bakker (voorzitter), Robert Hein Broekhuijsen, Petra van Kampen, Gerald Santing, Marnix Somsen, Bernard Welten, Guus Wesselink, Marijke Wolfs en Annemarie Zielstra.

De RvA helpt het IFFC koers bepalen. Leden van de RvA brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan en fungeren als sparring partner voor bestuur en directie van het IFFC. Leden van de RvA zijn participanten van en vervullen een ambassadeursfunctie voor het instituut.

De installatie op 27 juni stond in het teken van binding en verbinding. Met de Gemeente Den Haag als gastvrouw en onder leiding van avondvoorzitter Marianne van den Anker maakten de leden kennis met elkaar door middel de metafoor van een schip. Een voor een stelden de leden zich voor met in hun introductie aandacht voor hun drijfveren en de positie die zij zullen innemen op het schip: vlak achter de kapitein om koers te houden, hoog in het zeil voor een internationaal perspectief, als verkenner voor nieuwe kansen, als helpende hand of bij het kompas, halverwege het schip waar de minste deining is of juist achterin voor ondersteuning in zwaar weer, of in de proviand ruimte ('ik deel alleen voedsel uit als er ook wordt gewerkt'). De RvA bestaat uit een divers en gemotiveerd gezelschap vol lef en inspiratie die het IFFC ondersteunt om de fraudeproblematiek multidisciplinair aan te kunnen pakken. Centraal hierbij staat inzet op publiek-private samenwerking, (inter)nationale kennisuitwisseling, en bewustwording.