zoek

Bestuur

Het bestuur van het Instituut bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Advies. 

Het IFFC is nu (augustus 2017)  ruim 2,5 jaar onderweg. Dankzij het enthousiasme, de passie en het commitment van alle betrokkenen groeit het instituut en gaat zij een nieuwe fase in: van een start-up naar een scale-up. Een mooie en goede ontwikkeling die echter veel tijd vergt en in beslag zal nemen. In dit licht hebben Hendrik Jan Biemond (voorzitter) en Birgitte van Haaren (interim penningmeester) aangegeven vanwege hun drukke praktijk onvoldoende tijd te hebben en daarom hun bestuursfunctie te willen neerleggen.
 
Dit betekent dat het IFFC nieuwe bestuursleden zal gaan werven. De vacatures met bijbehorende profielen zullen binnenkort worden gepubliceerd en opengesteld. In de tussentijd zal Adriaan van Dorp de functie van voorzitter op zich nemen.