zoek

Kamers en Projecten

Participanten van het instituut werken in kamers en projecten samen aan FEC-gerelateerde vraagstukken. Innovatie is een belangrijk aspect in de keuze voor de onderwerpen. Partners uit het gehele FEC-landschap worden betrokken zodat alle invalshoeken worden belicht.

De toegevoegde waarde hiervan:

  • Op innovatieve wijze kennis krijgen over fraude vraagstukken;
  • Voorkoming van financiële schade;
  • Voorkoming van reputatie schade;
  • Sneller zicht op financieel economische risico’s;
  • Toegang tot alle nieuwste methodieken en processen ter bestrijding van FEC.

Bent u participant en heeft u interesse in deelname aan een kamer. Meld u dan aan via mail voorzien van uw motivatie en een korte uiteenzetting waarom deelname aan een bepaalde kamer relevant voor u is.  

Neem ook contact op wanneer u een voorstel heeft voor een nieuwe kamer of project.

Nog geen participant? Klik hier.

Het IFFC kent op dit moment de volgende kamers en projecten: