zoek

Hogeschool Inholland

De Hogeschool Inholland leidt HBO-studenten op tot verantwoorde professionals en doet praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Hogeschool Inholland wil zich onderscheiden op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Zij werkt op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners.

De Hogeschool Inholland voert samen met het IFFC een onderzoek uit om na te gaan hoe accountants in een zo vroeg mogelijk stadium signalen kunnen opvangen van dreigende fraude. Door de samenwerking kan de Hogeschool zijn studenten Accountancy en Bedrijfseconomie beter voorbereiden op hun toekomstige werkomgeving en krijgt het IFFC toegang tot de onderzoeksinzet van docenten en studenten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website.