zoek

Florent

Florent houdt zich bezig met de civielrechtelijke kant van (internationale) asset recovery en treedt in dat verband op voor benadeelden van financiële criminaliteit. Opdrachtgevers zijn onder meer financiële instellingen, (buitenlandse) curatoren, internationaal opererende ondernemingen en collectieven van benadeelden.

Het IFFC biedt een uitstekend podium voor het uitwisselen van expertise op het gebied van FEC en werkt samenwerking tussen relevante partijen in de hand. Dat uitwisselen van kennis en het faciliteren van samenwerking is nodig en juichen wij zeer toe.

Voor meer informatie klik hier.