zoek

Delta Lloyd

Delta Lloyd doet er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door  de uit fraude voortvloeiende schade te beperken, kunnen de premies in het belang van de klant laag gehouden worden. 

Met de aansluiting bij het IFFC wil Delta Lloyd haar  informatiepositie  bevorderen op fraudetrends en (innovatieve) opsporings- en onderzoeksmethoden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website