zoek

Deloitte

Door de toenemende compliance wet- en regelgeving, de groeiende vraag van  cliënten om integere dienstverlening, financiële tegenwind en steeds professioneler optredende criminelen is de druk om financiële criminaliteit, fraude en corruptie aan te pakken groter dan ooit. Met data-analyse als kloppend hart van die aanpak, helpt het Deloitte Forensic team organisaties inzicht te krijgen in fraude- en compliance risico’s en de beheersing hiervan.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website